Circular 18/2022

DESTINATARIO: TODO-LOS CLUBES AFILIADOS. MODALIDADES DE TAEKWONDO E HAPKIDO

 

ASUNTO: Curso de Titulación de Adestradores  – ANO 2022 – nivel 1 – CONVOCATORIA.

 

ÁBRESE O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA O CURSO DE ADESTRADORES DE NIVEL I

 

Modalidade: Bloque específico semipresencial. Prácticas: nos centros de prácticas autorizados e baixo a tutela do adestrador nacional do alumno matriculado. Obrigatorio contar co bloque común aprobado.  

 

DATA LÍMITE PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN E PAGO – 15/06/2022 – NON SE ADMITIRÁN DOCUMENTACIÓNS FORA DE PRAZO.  

 

Os cursos impartiranse seguindo a resolución 18447 de 26 de outubro de 2011 do Consello Superior de Deportes e de acordo co establecido na Orde EDU/3186/2010, de 7 de decembro (BOE Núm. 282 – Mércores 23 de novembro de 2011 – Sec. III – Páx. 124207 / 124222), e do RD1788/2011 e posteriores actualizacións. (VER WEB DO CSD).

 

MOI IMPORTANTE, RESUME XERAL DOS REQUISITOS DE ACCESO:

Requisitos acceso:

 

NIVEL- I: 16 ANOS CUMPRIDOS + GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE + 1º DAN ou recoñecemento DGAN.

 (AS COMPETENCIAS DE CADA NIVEL ESTÁN REFLEXADAS NA LEXISLACIÓN DE REFERENCIA).

 

Cuotas BLOQUE ESPECÍFICO:

NIVEL I – 380 EUROS (*) – ABANCA  IBAN ES89-2080-5219-1030-4000-2888

 

Cuotas BLOQUE COMÚN:

Circular 17/2022 – convocatoria aberta.

 

Duración da formación: do 11/07/2022 ó 31/03/2023. Obrigada asistencia a formación en Riveira (A Coruña) entre el 11 y el 23 de xullo – VER HORARIOS Ó FINAL DA PÁXINA.

Documentación a presentar (ENVIAR POR MRW ANTES DAS 13 HORAS DO 15/06/22 A FEDERACION GALEGA DE TAEKWONDO. PRAZA AGUSTIN DIAZ 3. 15008 A CORUÑA).

  • FOLLA DE ACTIVIDADES NACIONAIS TOTALMENTE CUBERTA E ASINADA
  • FORMULARIO DE INSCRICIÓN WEB – https://forms.gle/cGUZWrBFkeoxD2e18
  • COPIA DO DNI AMBAS CARAS NUN UNICO DIN A4 (NON É PRECISO COMPULSA)
  • COPIA COMPULSADA POLA C. DE EDUCACIÓN DA TITULACIÓN ACADÉMICA QUE DÁ ACCESO.
  • COPIA DO CERTIFICADO DE TER APROBADO O BLOQUE COMÚN
  • COPIA DO CARNE OU DIPLOMA DO CINTO NEGRO
  • AUTORIZACIÓN PATERNA PARA OS MENORES DE 18 ANOS
  • LIQUIDACIÓN E XUSTIFICANTE DE PAGO DA CUOTA

 

NOTA IMPORTANTE: OS DEPORTISTAS QUE SE MATRICULEN NESTA FORMACIÓN DEBEN REMITIR CERTIFICADO DE PRÁCTICAS EXPEDIDO POLO SEU ADESTRADOR ANTES DO 31/03/2022.

 

 

Enlaces de interés para ampliar información sobre o novo plan formativo:

https://www.csd.gob.es/es/csd/ensenanzas/periodo-transitorio/normas-calendario-de-extincion-y-planes-formativos

A Coruña, 28 de MAIO de 2022

 

O SECRETARIO XERAL

Juan Carlos Caínzos Gómez

————————————————————————————————————————–

INSCRICIÓN CURSOS DE  TITULACIÓN ANO 2022

 

POR FAVOR, CUBRIR O FORMULARIO WEB NO SEGUINTE ENLACE (ADEMÁIS DE REMITIR A DOC. SOLICITADA ANTERIORMENTE): (CUBRIR UNA UNICA VEZ PARA COMUN Y ESPECÍFICO, NO CUBRIR DOS VECES. GRACIAS)

 

https://forms.gle/cGUZWrBFkeoxD2e18

PINCHAR ENLACE OU COPIAR E PEGAR NA BARRA DE DIRECCIÓN DO NAVEGADOR

DATA LÍMITE DE ENVÍO – 15 XUÑO 2022

Nº cta. Bancaria – ABANCA – IBAN ES89-2080-5219-1030-4000-2888  FGT PODE ANULAR O CURSO NA SÚA TOTALIDADE OU DALGÚN DOS NIVÉIS OU DISCIPLINAS ANTE A FALTA DE INSCRICIÓNS.

 

CURSOS DE TITULACIÓN DE TÉCNICOS 2022
HORARIO DAS XORNADAS DE CLASES PRESENCIAIS
DATAS: do 11 ó 23 de xullo de 2022.
HORARIOS: De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00
LUGARES: Semana 11 – 16 de xullo, Camping Arosa2 (Concello de Riveira)
Semana 18 – 23 de xullo, Camping Arosa2 (Concello de Riveira)
Sem. do 11 ao 16 LUNS 11 MARTES 12 MÉRCORES13 XOVES14 VENRES15 SÁBADO16 DOMINGO17
10.00-11.00 DIDÁCTICA 1 DIDÁCTICA 5 DIDÁCTICA 9 DIDÁCTICA 13 D. PERS. 4
11.00-12.00 DIDÁCTICA 2 DIDÁCTICA 6 DIDÁCTICA 10 DIDÁCTICA 14 D. PERS. 5
12.00-13.00 COMBATE 1 COMBATE 5 COMBATE 9 DIDÁCTICA 15 REGULAMENTOS 1
13.00-14.00 COMBATE 2 COMBATE 6 COMBATE 10 D. PERS. 1 REGULAMENTOS 2
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
16.00-17.00 DIDÁCTICA 3 DIDÁCTICA 7 DIDÁCTICA 11 D. PERS. 2 D. PERS. 6
17.00-18.00 DIDÁCTICA 4 DIDÁCTICA 8 DIDÁCTICA 12 D. PERS. 3 D. PERS. 7
18.00-19.00 COMBATE 3 COMBATE 7 HISTORIA 1 HISTORIA 3 REGULAMENTOS 3
19.00-20.00 COMBATE 4 COMBATE 8 HISTORIA 2 HISTORIA 4-5 REGULAMENTOS 4
Exames
Sem. Do 18 ao 20 LUNS18 MARTES19 MÉRCORES20 XOVES21 VENRES22 SÁBADO23
10.00-11.00 POOMSAES 1 POOMSAES 5 POOMSAES 9
11.00-12.00 POOMSAES 2 POOMSAES 6 POOMSAES 10
12.00-13.00 TÉCNICA 1 TÉCNICA 5 TÉCNICA 9
13.00-14.00 TÉCNICA 2 TÉCNICA 6 TÉCNICA 10
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
16.00-17.00 POOMSAES 3 POOMSAES 7 POOMSAES 11
17.00-18.00 POOMSAES 4 POOMSAES 8 POOMSAES 12
18.00-19.00 TÉCNICA 3 TÉCNICA 7 TÉCNICA 11
19.00-20.00 TÉCNICA 4 TÉCNICA 8 TÉCNICA 12
Print Friendly, PDF & Email