Circular 18/2022

DESTINATARIO: TODO-LOS CLUBES AFILIADOS. MODALIDADES DE TAEKWONDO E HAPKIDO

 

ASUNTO: Curso de Titulación de Adestradores  – ANO 2022 – nivel 1 – CONVOCATORIA.

 

ÁBRESE O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA O CURSO DE ADESTRADORES DE NIVEL I

 

Modalidade: Bloque específico semipresencial. Prácticas: nos centros de prácticas autorizados e baixo a tutela do adestrador nacional do alumno matriculado. Obrigatorio contar co bloque común aprobado.  

 

DATA LÍMITE PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN E PAGO – 15/06/2022 – NON SE ADMITIRÁN DOCUMENTACIÓNS FORA DE PRAZO.  

 

Os cursos impartiranse seguindo a resolución 18447 de 26 de outubro de 2011 do Consello Superior de Deportes e de acordo co establecido na Orde EDU/3186/2010, de 7 de decembro (BOE Núm. 282 – Mércores 23 de novembro de 2011 – Sec. III – Páx. 124207 / 124222), e do RD1788/2011 e posteriores actualizacións. (VER WEB DO CSD).

 

MOI IMPORTANTE, RESUME XERAL DOS REQUISITOS DE ACCESO:

Requisitos acceso:

 

NIVEL- I: 16 ANOS CUMPRIDOS + GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE + 1º DAN ou recoñecemento DGAN.

 (AS COMPETENCIAS DE CADA NIVEL ESTÁN REFLEXADAS NA LEXISLACIÓN DE REFERENCIA).

 

Cuotas BLOQUE ESPECÍFICO:

NIVEL I – 380 EUROS (*) – ABANCA  IBAN ES89-2080-5219-1030-4000-2888

 

Cuotas BLOQUE COMÚN:

Circular 17/2022 – convocatoria aberta.

 

Duración da formación: do 11/07/2022 ó 31/03/2023. Obrigada asistencia a formación en Riveira (A Coruña) entre el 11 y el 29 de xullo.

Documentación a presentar (ENVIAR POR MRW ANTES DAS 13 HORAS DO 15/06/22 A FEDERACION GALEGA DE TAEKWONDO. PRAZA AGUSTIN DIAZ 3. 15008 A CORUÑA).

  • FOLLA DE ACTIVIDADES NACIONAIS TOTALMENTE CUBERTA E ASINADA
  • FORMULARIO DE INSCRICIÓN WEB – https://forms.gle/cGUZWrBFkeoxD2e18
  • COPIA DO DNI AMBAS CARAS NUN UNICO DIN A4 (NON É PRECISO COMPULSA)
  • COPIA COMPULSADA POLA C. DE EDUCACIÓN DA TITULACIÓN ACADÉMICA QUE DÁ ACCESO.
  • COPIA DO CERTIFICADO DE TER APROBADO O BLOQUE COMÚN
  • COPIA DO CARNE OU DIPLOMA DO CINTO NEGRO
  • AUTORIZACIÓN PATERNA PARA OS MENORES DE 18 ANOS
  • LIQUIDACIÓN E XUSTIFICANTE DE PAGO DA CUOTA

 

NOTA IMPORTANTE: OS DEPORTISTAS QUE SE MATRICULEN NESTA FORMACIÓN DEBEN REMITIR CERTIFICADO DE PRÁCTICAS EXPEDIDO POLO SEU ADESTRADOR ANTES DO 31/03/2022.

 

 

Enlaces de interés para ampliar información sobre o novo plan formativo:

https://www.csd.gob.es/es/csd/ensenanzas/periodo-transitorio/normas-calendario-de-extincion-y-planes-formativos

A Coruña, 28 de MAIO de 2022

 

O SECRETARIO XERAL

Juan Carlos Caínzos Gómez

————————————————————————————————————————–

INSCRICIÓN CURSOS DE  TITULACIÓN ANO 2022

 

POR FAVOR, CUBRIR O FORMULARIO WEB NO SEGUINTE ENLACE (ADEMÁIS DE REMITIR A DOC. SOLICITADA ANTERIORMENTE): (CUBRIR UNA UNICA VEZ PARA COMUN Y ESPECÍFICO, NO CUBRIR DOS VECES. GRACIAS)

 

https://forms.gle/cGUZWrBFkeoxD2e18

PINCHAR ENLACE OU COPIAR E PEGAR NA BARRA DE DIRECCIÓN DO NAVEGADOR

DATA LÍMITE DE ENVÍO – 15 XUÑO 2022

Nº cta. Bancaria – ABANCA – IBAN ES89-2080-5219-1030-4000-2888  FGT PODE ANULAR O CURSO NA SÚA TOTALIDADE OU DALGÚN DOS NIVÉIS OU DISCIPLINAS ANTE A FALTA DE INSCRICIÓNS.

Print Friendly, PDF & Email