Print Friendly, PDF & Email
Núm. Apelidos, Nome Data Disciplina Título
26610 GARCIA GOMEZ, ANTONIO 01/01/2023 HAPKIDO XUNTA-ADESTRADOR N1
26610 GARCIA GOMEZ, ANTONIO 01/01/2023 HAPKIDO XUNTA-ADESTRADOR N1
26610 GARCIA GOMEZ, ANTONIO 11/01/2023 HAPKIDO XUNTA-ADESTRADOR N2
26835 GARCIA SUAREZ, SARA 01/01/2023 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N1
10001 GARRAPUCHO CERMEÑO, JOSE LUIS 01/01/2023 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
10001 GARRAPUCHO CERMEÑO, JOSE LUIS 01/01/2023 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
10634 GOMEZ FABELLO, NOELIA 01/01/2023 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N2
16226 GOMEZ NAVARRO, ANTONIO 01/01/2023 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N1
10062 GONZALEZ ARIAS, MODESTO 01/01/2023 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
16343 GONZALEZ FERNANDEZ, BRAIS 01/01/2023 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N2
16343 GONZALEZ FERNANDEZ, BRAIS 01/01/2023 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N1
10209 GUEDELLA VILLAR, ALFONSO 01/01/2023 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
10734 IRIARTE SANCHEZ, ALEXIS 01/01/2023 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N2
10734 IRIARTE SANCHEZ, ALEXIS 01/01/2023 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N2
27079 JIMENEZ DOS SANTOS, ADRIAN 29/05/2023 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N1
15064 LEE , DONG KYU 04/04/2023 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
10404 LOPEZ HERMIDA, JOSE MANUEL 01/01/2023 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
21206 LOREN RODRIGUEZ, JOSE ULPIANO 02/01/2023 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
21206 LOREN RODRIGUEZ, JOSE ULPIANO 01/01/2023 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
26121 LOSADA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 06/09/2023 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N1