Juan Carlos Quintana Domínguez, director de Arbitraxe da Federación Galega
de Taekwondo.
Dende este departamento e despois de haber mantido unha conversa coa

Dirección Deportiva da FGT, me poño en contacto cos árbitros a traveso dos clubs, para
que si algún crono, rexional ou nacional, como carácter voluntario quere participar na
concentración cadete do día 18 de maio en ordes en horario de tarde, na que poderán
desta maneira colaborar en dito adestramento e perfeccionar o seu arbitraxe.

Se poñan en contacto co departamento de arbitraxe antes das 13 h do mércores
dia 15 de maio, para poder comunicarlle ao seleccionador correspondente con cantos
contaría.

Este arbitraxe ( adestramento), non estaría remunerado, soamente se pagaría a
comida de ser mañá e tarde.

Print Friendly, PDF & Email