COMBATE 01/10/22

Miguel Rios Gil – N
Yago Bernárdez Conde – N
Ángela Paz Romero – R
Samuel López Baña – C
Odhra Di Martino Fermín – N
Juan CarlosPenas de la Iglesia – N
Artai Pazos Pavon – R
Mara Alonso Rodríguez – C
Diego Chousa Otero – N
Estela Comesaña Blanco – N
Sara Cortegoso Lima – R
Sofía Moure Rúa – C
Verónica Piñeiro Muñiz – N
Eduardo González Pérez – N
Jesús López Ramos – N
Maria Gonzalez Novoa- R
Sergio Cobas Villares – N
Alba Muñiz Sevares – N
Iago Gil Vázquez – R
Adrián Zas Otero – C
Manuel A. Paz Romero – R
Raquel Pérez Villar – R
Sabela Paz Touriño – C

 

TECNICA

CONVOCATORIA XUICES PUNTUADORES VILA DE MOAÑA
Moaña, 2 de outubro de 2022
REUNION ARBITRAL: 08:30
NOMBRE CAT. CLUB
Concepción Mtnez. Carballo NA SARES
María Bautista Maestre NA SARES
Kevin Mariño Iglesias RE SARES
José A. Seguín Cid NA TAO
Eduardo Glez. Pérez NA TAO
Antía García Blanco NA TAO
Tomás Fdez-Herrerín Rguez. RE TAO
Jorge Leiro Dozo NA INNAE
Brais Glez. Fernández NA SEUNGSP
Manuel A. Paz Romero NA HEBE
Odhra Di-Martino Fermín NA HEBE
Bárbara Di-Martino Fermín RE HEBE
Alejandro Losada García XM HEBE
Francisco I. Tilve García NA LEAM
Diego Chousa Otero NA TKD SADA
Ivonne Rizo Savelkouls RE HAN’S HORANG
Vladimir Zapparov RE HAN’S HORANG
Jesús López Ramos NA GARRAPUCHO
Sergio Cobas Villares NA GARRAPUCHO
Marcos Sésar Vila RE N.RIBEIRA
Renso E. Rguez. Redondo NA MACE
Verónica Piñeiro Muñiz NA MALAMIA
Alejandro Losada Rguez. NA NEKA
Carlos Rey Cuadrado NA NEKA
Nerea Paradelo Alvarez RE TK DENODO
Mara Alonso Rguez. XM TK DENODO
Adrián Zas Otero XM TK DENODO
Ana Llin Shin Veiga XM HAN’S HORANG
José Roca Rguez. XM NEKA
Daniel Arean Grejs RE NEKA
Noa Paredes Lagoa XM PATIÑO
Sheila Gómez Rguez. XM PATIÑO
Ana Servia Otero XM PATIÑO
José Souto Fernández XM PATIÑO
Ibai Olabegoya García XM PATIÑO
Esperanza Meilán Cabaleiro D.ARBIT FGT

 

Print Friendly, PDF & Email