CIRCULAR 05/2019

MATRÍCULA – CURSO DE ADESTRADORES – BLOQUE COMÚN

Destinatario: Clubes e deportistas federados.

A FGT abre o prazo de matrícula do BLOQUE COMÚN do curso de adestradores que se celebrará entre os meses de marzo e maio a través SAFE FORMACIÓN OURENSE, centro concertado pola Secretaría Xeral para o Deporte e Consellería de Educación para impartir esta formación.

Unha vez recibido o formulario de solicitude de matrícula. As datas de comezo do curso, exame presencial e datos de acceso á plataforma virtual serán enviados vía mail unha vez formalizada a matrícula.

As cuotas do curso serían as seguintes:

  • Nivel I – 200 euros (tasas incluidas)
  • Nivel II – 250 euros (tasas incluidas)
  • Nivel III – 300 euros (tasas incluidas)

A formación farase na modalidade de distancia con exame presencial que terá unha duración aproximada de 5 horas. Data prevista de exame: sábado 11/05/2019 (podería ser modificada en función das necesidades de organización).

A FGT ABRE ESTA PRE-MATRÍCULA QUE DEBERÁ SER CUBERTA ANTES DAS 13.00 HORAS DO 08/02/2019 (NON SE ADMITIRÁ NINGUNHA MATRÍCULA FORA DESTE PRAZO).

O FORMULARIO DE MATRÍCULA INICIA O TRÁMITE ADMINISTRATIVO E ESTABLECE UN COMPROMISO DO ALUMNO CO CENTRO DE FORMACIÓN E A FGT. SO OS ALUMNOS QUE CUBRAN ADENCUADAMENTE O FORMULARIO DE MATRÍCULA, RECIBIRÁN A DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZALA MESMA. A PARTIRES DESTE INSTANTE É IMPRESCINDIBLE QUE PERMANEZADES ATENTOS Ó MAIL. TODOLOS PRAZOS E TRÁMITES SERÁN REMITIDOS Ó MESMO. CALQUERA ERRO NOS PRAZOS E/OU DOCUMENTACIÓN, ANULARÁ A MATRÍCULA E A POSIBILIDADE DE CURSALA FORMACIÓN. 

IMPORTANTE: INFORMARASE DO XEITO NO QUE SE VOS FARÁ CHEGAR O SOBRE MATRÍCULA E FACILITARÁNSEVOS DATOS PARA A SÚA DEVOLUCIÓN. 

A FGT TEN PREVISTO IMPARTILO BLOQUE ESPECÍFICO NAS DATAS HABITUAIS, CELEBRANDOSE A PARTE PRESENCIAL DURANTE O MES DE XULLO. É IMPRESCINDIBLE CONTAR CO BLOQUE COMÚN PARA ACCEDER Ó ESPECÍFICO. 

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN DE ACCESO PODESDES CONSULTALA WEB DO CSD: http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/3EnsDepor/normativa-por-modalidades-deportivas/

FORMULARIO DE MATRICULACIÓN:

https://goo.gl/forms/uLp6W5kbsLdl6fpA2

A Coruña, 27/01/2019.

 

Asdo. Juan Carlos Caínzos Gómez

Secretario Xeral.

  • A FGT PODERÍA ANULALO CURSO SE NON HOUBERA UN NÚMERO MÍNIMO DE MATRÍCULAS.
Print Friendly, PDF & Email