CIRCULAR Nº 06/2021 

DESTINATARIO: Todo-los Clubes e Ximnasios. 

ASUNTO: CURSO DE ARBITRAXE DE COMBATE ATA NACIONAL.

DATA: SÁBADO, 08/05/2021

LUGAR: CENTRO GALEGO DE TECNIFICACION DEPORTIVA – PONTEVEDRA. 

HORARIOS: De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas. 

INSCRICIÓNS: APLICACIÓN WEB REMITINDO VIA MAIL DOCUMENTO ASINADO COA COPIA DO DNI – PRAZO DE INSCRICIÓN ABERTO ATA AS 13.00 HORAS DO 27/04/2021.

*NON se admitirán inscricións sen licencia nacional solicitada no momento da tramitación inicial.

*IMPRESCINDIBLE ACUDIR CON DECLARACION RESPONSABLE COVID19.

 

CUOTAS DO CURSO:

 

– Xuiz Cronometrador.…………………….. 65,00 Euros

– Árbitro Rexional …………………….…… 100,00 Euros

– Árbitro Nacional ……………………….… 165,00 Euros

Reciclaxe:

Árbitros, Monitores e Adestradores   

COLEXIADOS COMO ÁRBITROS ——— GRATIS

NON COLEXIADOS COMO ÁRBITROS —— 20 Euros

 

TEMPOS DE PERMANENCIA E GRAOS:

 

Para Xuiz Cronometrador: Grao mínimo cinto AZUL.-Idade 14 anos cumpridos.

 

Para Árbitro Rexional: Grao mínimo Cinto Negro 1º DAN.-Un ano de xuiz cronometrador, colexiación actual como xuiz cronometrador.

 

Para Árbitro Nacional: Grao mínimo Cinto Negro 2º DAN.-Un ano de árbitro rexional (ou Interrexional)- (Aprobado en Asamblea Xeral da FET de data 11/06/2008), colexiación actual como árbitro rexional.

 

DOCUMENTACIÓN: A documentación a presentar é a seguinte:

 

Para Xuiz Cronometrador

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou Libro de Familia.

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

– Ter licencia federativa do presente ano 2021.

-Cinto AZUL.

  

Para Árbitro Rexional

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada. – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia.

– 1º DAN.

– Título de xuiz cronometrador

– Colexiación en vigor de xuiz cronometrador.

– Ter licencia federativa do ano 2021

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

 

Para Árbitro Nacional

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada. – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia.

– 2º DAN.

– Título de árbitro rexional

– Colexiación en vigor de árbitro rexional.

– Ter licencia federativa do ano 2021.

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

 

AVISOS IMPORTANTES:

 

É imprescindible para se presentar ao curso pertencer a clube afiliado a esta FGT no ano 2021 e contar con licencia nacional tramitada (non se admite o trámite xunto coa inscrición).

 

– Os cursillistas deberán asistir en dobok na sesión de tarde; de 16.00 a 20.00.

 

– O examen teórico (de 10.00 a 14.00) farase no móbil de cada cursillista, polo que será necesario asistir ao curso con el.

Todo o mundo deberá terse dado de alta, se non o fixo antes, na aula virtual: https://fgt.org.es/aula/aulafgt/login/index.php

 

A Coruña, a 15/04/2021.

Asdo. Juan C. Caínzos Gómez. Secretario Xeral.

Print Friendly, PDF & Email