CIRCULAR Nº 06/2022

 

DESTINATARIO: CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS.

ASUNTO: CAMPIONATO GALEGO XUNIOR MASCULINO E FEMININO.

“XUNTA DE GALICIA”- ANO 2022

AVISOS:

HORARIOS E SORTEOS: https://www.dropbox.com/sh/lgtkhhq3t2nj6nc/AAASfxRf9uG5Rmr8yPecerjQa?dl=0

 

 

 

 

 1. A COMPETICIÓN

 

 • LUGAR: Pavillón Castelao I. Rúa Nicolás del Río, 3. 15680 ORDES.
 • DATA: Sábado, 5 febreiro 2022.
 • HORARIO: A partires das 09:00 horas en horario de mañá.

 

 

 1. NORMAS TÉCNICAS

 

 • INSCRICIÓNS: Todo-los clubes dados de ALTA na tempada 2022, poderán presentar un equipo masculino e un feminino con un máximo de dous competidores/as por peso.

As inscricións deberán procesarse na web, antes das 13.00 horas do venres 28/01/2022.

 

Será obligatorio indicar a sede de pesaxe correspondente a cada deportista no momento de realizar a inscrición.

 

 

ENLACE NORMATIVA INSCRIPCIÓN E PESAXES

https://fgt.org.es/portal/index.php/2021/04/27/sedes-oficiais-e-normativa-de-pesaxe/

 

 

A cuota para realizar cambios será de dez euros (10 Euros)

 

 

 • GRAO MÍNIMO:

Cinto AZUL.

 • DOCUMENTACIÓN:
  • A autorización paterna así como a declaración responsable COVID de todo-los participantes que quedará custodiada polo clube (así o certifica na inscrición en liña). Este terá que poñelas a disposición da FGT se lle foran requeridas.
  • Todos os deportistas deberán acudir con acreditación.

 

 • IDADES: So poderán participar os desportistas nados nos anos 2005, 2006 e 2007.
 • PROTECCIÓNS: Son estrictamente obrigatorias e deberá aportarlas cada desportista: casco electrónico regulamentario (aportado pola organización), coquilla, proteccións de antebrazos e espinillas e protección bucal, guantillas homologadas para protexer os pés e as mans (electrónicos), peto electrónico (aportado pola organización) e taloneiras electrónicas (cada deportista levará as súas).
 • OS COMBATES: Rexeranse polos tempos marcados polo Regulamento de Arbitraxe da WTF, podendo ser modificados pola organización segundo as necesidades da competición. Tentarese facer 3 asaltos de 1´30” con descansos de 1´.
 • ARBITRAXE: Rexerase polo Regulamento actualmente en vigor, da WTF.
 • UNIFORMIDADE OBRIGATORIA DOS ÁRBITROS: Pantalón gris (non vaqueiro), camisa branca, gravata azul da FGT, zapatillas brancas e chaqueta azul mariño.

 

 • PESOS :

CATEGORIAS        MASCULINA                                  FEMININA

P1     Minimosca                               – 45 Kg.                                               – 42 Kg.

P2     Mosca                                       45 – 48 Kg.                                          42 – 44 Kg.

P3     Galo                                           48 – 51 Kg.                                          44 – 46 Kg.

P4     Pluma                                        51 – 55 Kg.                                          46 – 49 Kg.

P5     Lixeiro                                       55 – 59 Kg.                                          49 – 52 Kg.

P6     Super-Lixeiro                          59 – 63 Kg.                                          52 – 55 Kg.

P7     Semi-Medio                            63 – 68 Kg.                                          55 – 59 Kg.

P8     Medio                                       68 – 73 Kg.                                          59 – 63 Kg.

P9     Semi-Pesado                          73 – 78 Kg.                                          63 – 68 Kg.

P10   Pesado                                      + 78 Kg.                                              + 68 Kg.

 

 

 • TROFEOS:

Individuais: Medallas para os tres primeiros clasificados.

Equipas: Trofeo aos tres primeiros clasificados, segundo o seguinte baremo:

Ouro: 7 puntos.

Prata: 3 puntos.

Bronce: 1 punto.

NOTA: As medallas que se obteñan sen facer combate SÍ computarán.  (Acordo da Asamblea Xeral do 03/03/01).

 

 

 1. ORGANIZACIÓN

 

 • ORGANIZA o Clube BOUDSPORT por delegación da Federación Galega de Taekwondo.
 • PESAXE: Venres día 4, provincia de:

 

– Riveira: Club Natural Sport. De 17.00 a 19.00 horas.

– A Coruña: Ximnasio Garrapucho. De 16:00 a 18:00 horas.

– Marín: Ximnasio Mat ́s. De 16:00 a 17:00 horas.

– Vigo: Ximnasio Seungsport. De 16.30 a 17.45 horas.

– Lugo: Ximnasio Jansu. De 17:00 a 18:00 horas.

– Ourense: Ximnasio Couto. De 14:00 a 15:00 horas.

– CGTD: Para deportistas do Centro. De 11.45 a 12.30 horas.

 

 

 • SORTEO: Realizarao o Director de Arbitraxe o dia anterior á competición. Aqueles delegados que queiran estar presentes deberán comunicarllo a arbitraxe@taekwondogalego.com – XUNTANZA DE DELEGADOS: Celebrarase media hora antes do inicio da competición no pavillón.

 

 

 

 

 

 • COMEZO DA COMPETICIÓN: ás 09:00 horas.

 

 

 1. CONDICIÓNS ECONÓMICAS

 

 • PERTENZA A CLUBE FEDERADO: os desportistas, técnicos e árbitros deberán pertencer a un clube afiliado á FGT na tempada 2022.

 

 

 1. RECLAMACIÓNS

 

 1. COMITÉ DE CAMPIONATO: Estará formado por:

Presidente: Director de arbitraxe.

Vocais: O Delegado Técnico, o director do clube organizador e dous técnicos máis que serán escollidos por sorteo o dia da competición ademáis do árbitro de mesa do tapiz no que se produza a reclamación.

 

 • RECLAMACIÓNS: Poderán ser polas causas que figuran no Regulamento de Arbitraxe da WTF, actualmente en vigor. Deberán facerse sempre por escrito, no impreso correspondente e asinadas polo delegado oficial do clube. O IMPRESO DE RECLAMACIÓN PODE SOLICITARSE Ó DIRECTOR DE ARBITRAXE.

 

 • Ó entregar a reclamación, pagarase unha cuota de trinta euros (30 Euros), da que se entregará o correspondiente recibo. En caso de que a reclamación sexa considerada, devolverase o importe.

 

 • Os delegados oficiais, que figurarán no impreso de inscrición, serán os únicos que poderán representar ao clube en todo-los actos do campionato. Os adestradores co fin de dar unha boa imaxe do noso deporte, deberán de vestir correctamente, a ser posible con chándal, e en todo caso, con calzado desportivo, para evitar problemas co servizo de mantemento dos pavillóns.

A FGT non se fai responsable dos problemas orixinados polo incumprimento das normas que figuran nesta circular ou da lexislación vixente.

 

OS CLUBES PODEN PROPOÑER A ÁRBITROS PARA A COMPETICIÓN A TRAVÉS DA PROPIA INSCRICIÓN PERO, SEGUNDO ACORDO DA ASAMBLEA, NON ESTÁN OBRIGADOS A FACELO. EN TODO CASO, SÍ ESTÁN OBRIGADOS A QUE O ÁRBITRO ASISTA Á COMPETICIÓN SE FOSE INSCRITO E CONVOCADO.

 

 

A Coruña, 07/01/2022.

 

O SECRETARIO XERAL

Print Friendly, PDF & Email