ASUNTO:    CURSO DE XUÍZ CALIFICADOR DE TÉCNICA.

DESTINATARIO:    CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS. 

DATA: Sábado 18/03/2023.

LUGAR: Centro Galego de Tecnificación Deportiva – Pontevedra.

HORARIO:

XUICES AUTONOMICOS E NACIONAIS:

 

DE 10:00 A 14:00 E DE 16:00 A 20:00

 

XUICES DE MESA:

TEÑEN DUAS OPCIONS:

FACELO PRESENCIAL O SÁBADO DE 16:00 A 18:00

OU FACELO ONLINE O VENRES 17 DE 20:00 A 22:00 A TRAVES DA AULA VITUAL DA FGT

 

XUICES AUTONÓMICOS E NACIONAIS:

Enteramente presencial

 

MATERIAL:

 

XUÍCES AUTONÓMICOS E NACIONAIS:

 • Dobok
 • Útiles de escritorio
 • Regulamento actualizado – Descargar da web.

 

XUICES DE MESA:

 • Temario xuíz de mesa
 • Útiles de escritorio
 • Tablet ou ordenador, se optan por facelo online

 

TEMAS:  Regulamento infantil e adultos, freestyle i exhibición. Para os xuíces de mesa o temario propio da titulación. (DESCARGAR REGULAMENTO DA WEB E LEVAR O CURSO. O CURSILLISTA DEBERÁ TER ESTUDIADO DITO REGULAMENTO ANTES DA ASISTENCIA Ó CURSO).

No aparatado DESCARGAS DA WEB aloxarase un modelo de exame a realizar para superar o curso.

 • Regulamentos propios da FGT – RFET.
 • Actualización técnica e novas modificacións dos regulamentos.
 • Código de puntuacións e penalizacións.
 • Unificación de criterios técnicos.
 • Mesa de control, temario xuíz de mesa

CUOTAS: 

 • Xuiz de Mesa ………………….. 66,00 euros
 • Xuiz Autonómico …………………… 102,00 euros
 • Xuiz Nacional ……………………….. 169,00 euros
 • Reciclaxe ……………………………….. Gratuito

 

 

INSCRICIÓNS: APLICACIÓN WEB REMITINDO VIA MAIL DOCUMENTO ASINADO COA COPIA DO DNI ou A TRAVÉS DA APP – PRAZO DE INSCRICIÓN ABERTO ATA AS 13.00 HORAS DO 10/03/2023.

 

*NON se admitirán inscricións sen licencia nacional solicitada no momento da tramitación inicial.

 

DOCUMENTACIÓN:

 • Impreso de Actividades Nacionales cubierto na súa totalidade

CUBRIR A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB E ENVIAR ASINADO.

 • Fotocopia del DNI por ambas caras.
 • Autorización paterna para os menores de idade.

 

Para Xuíz de Mesa:

 • Cinturón vermello e ter 14 anos cumpridos ou cumprilos no ano en curso.
 • Licencia en vigor no presente ano.

 

Para Xuíz Autonómico:

 • Cinturón negro 1º dan como mínimo
 • Poseer o título de Xuiz de Mesa.
 • Xuiz de Mesa COLEXIADO actualmente
 • Licencia en vigor no presente ano.

Para Xuíz Nacional:

 • Xuíz Autonómico COLEXIADO actualmente.
 • Cinturón negro 2º dan como mínimo
 • Poseer o título de Xuiz Autonómico.
 • Licencia en vigor no presente ano.

 

ESTA TITULACIÓN TEN A MESMA VALIDEZ QUE A DE ÁRBITROS DE COMBATE PARA O ACCESO Ó EXAME DE CINTOS NEGROS.

É IMPRESCINDIBLE QUE O IMPRESO DE ACTIVIDADES NACIONAIS VEÑA TOTALMENTE CUBERTO E ASINADO E COA COPIA DO DNI.

AVISO IMPORTANTE:

O examen teórico PARA OS XUICES DE MESA QUE ELIXAN FACELO O VENRES realizarase a través da aula virtual da FGT polo que será imprescindible ter conta na mesma https://fgt.org.es/aula/aulafgt/login/index.php

É imprescindible para se presentar ao curso pertencer a clube afiliado a esta FGT no ano 2023 e contar con licencia nacional tramitada (non se admite o trámite xunto coa inscrición).

DENDE O DEPARTAMENTO DE ARBITRAXE DE TECNICA POÑEMOS NO VOSO COÑECEMENTO QUE PARA OS CURSOS DE XUIZ PUNTUADOR REXIONAL E NACIONAL, SERÁ IMPRESCINDIBLE SABER TODOS OS PUMSES ATA O HANSU INCLUIDO. FARASE UN EXAMEN PRÁCTICO QUE DEMOSTRE O COÑECEMENTO DOS MESMOS. Non se valorará a súa execución, senon o seu coñecemento, xa que consideramos que é imposible valorar un poomsae que non se sabe facer. Este apartado non é obrigatorio para os xuíces de mesa, só para os aspirantes a xuíz autonómico e nacional.

LEMBRADE QUE TOD@S @S QUE ACADARON A TITULACIÓN DE AUTONÓMICO OU NACIONAL NO PASADO ANO 2022 DEBEN ASISTIR AO RECICLAXE PRESENCIAL, PARA CONSOLIDAR OS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS SOBRE A EXECUCIÓN DOS POOMSAES.

Para calquera dúbida ou suxerencia, podedes contactar con Esperanza Meilán en lualpanto@gmail.com  ou no teléfono  649 018 298.

 

A Coruña, 28/02/2023.

 

O SECRETARIO XERAL.

Print Friendly, PDF & Email