CIRCULAR Nº 10/2023

 

DESTINATARIO: Todo-los Clubes e Ximnasios.

 

ASUNTO: CURSO DE ARBITRAXE DE COMBATE ATA NACIONAL.

 

DATA: SÁBADO, 01/04/2023.

 

LUGAR: CGTD PONTEVEDRA / CLUBE TAEKWONDO TAEKANART.

 

HORARIOS: De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas. VER HORARIO SEGÚN CATEGORÍA.

 

INSCRICIÓNS: APLICACIÓN WEB REMITINDO VIA MAIL DOCUMENTO ASINADO COA COPIA DO DNI – PRAZO DE INSCRICIÓN ABERTO ATA AS 13.00 HORAS DO 22/03/2023.

 

*NON se admitirán inscricións sen licencia nacional solicitada no momento da tramitación inicial.

 

 

AVISOS IMPORTANTES:

 

– É imprescindible para se presentar ao curso pertencer a clube afiliado a esta FGT no ano 2023 e contar con licencia nacional tramitada (non se admite o trámite xunto coa inscrición).

 

– Os cursillistas deberán asistir en DOBOK na sesión de tarde.

 

  • O examen teórico (de 10.00 a 14.00) farase no móbil de cada cursillista, polo que será necesario asistir ao curso con él. PARA PODER OPTAR A REALIZAR O EXAME todos os cursillistas deberán (CON ANTERIORIDADE Á REALIZACIÓN DO CURSO) terse dado de alta, se non o fixeron antes, na aula virtual: https://fgt.org.es/aula/aulafgt/login/index.php

 

Para calquera dúbida pregamos contacten directamente en arbitraxe@taekwondogalego.com

 

Todas as actualizacións referentes ao curso serán comunicadas mediante o canle de comunicacións oficiais da FGT: https://t.me/+N1hVUyyFmyBiMWM0

 

HORARIOS E LOCALIZACIÓN SEGÚN CATEGORÍA:

 

XORNADA DE MAÑÁ:

Para todos os cursillistas de 10.00 a 14.00 horas.

Centro Galego de Tecnificación Deportiva (https://goo.gl/maps/tuoVWBZgoyLH8JTs7)

 

XORNADA DE TARDE:

Xuíces Cronometradores (promoción e reciclaxe): de 17.00 a 20.00 horas.

Árbitro Rexional e Nacional (promoción): de 16.00 a 20.00 horas.

Árbitro Rexional e Nacional (reciclaxe): de 17.30 a 20.00 horas.

Club Taekwondo Taekanart (https://goo.gl/maps/3MSZReYZWXdpVuyv7)

 

 

CUOTAS DO CURSO:

 

– Xuiz Cronometrador.…………………….. 66,00 Euros

– Árbitro Rexional …………………….…… 102,00 Euros

– Árbitro Nacional ……………………….… 169,00 Euros

Reciclaxe:

Árbitros COLEXIADOS ——— GRATIS

Monitores e Adestradores ——— GRATIS

Árbitros NON COLEXIADOS —— 20 Euros

 

TEMPOS DE PERMANENCIA E GRAOS:

 

Para Xuiz Cronometrador: Grao mínimo Cinto AZUL. – Idade 14 anos cumpridos o día de realización do curso.

 

Para Árbitro Rexional: Grao mínimo Cinto Negro 1º DAN.- Colexiación actual como xuiz cronometrador. – Idade 15 anos cumpridos o día de realización do curso.

 

Para Árbitro Nacional: Grao mínimo Cinto Negro 2º DAN.- Colexiación actual como árbitro rexional. – Idade 16 anos cumpridos o día de realización do curso.

 

DOCUMENTACIÓN: A documentación a presentar é a seguinte:

 

Para Xuiz Cronometrador

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou Libro de Familia.

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

– Ter licencia federativa do presente ano 2023.

-Cinto AZUL.

 

Para Árbitro Rexional

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada. – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia.

– 1º DAN.

– Título de xuiz cronometrador

– Colexiación en vigor de xuiz cronometrador.

– Ter licencia federativa do ano 2023

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

 

Para Árbitro Nacional

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada. – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia.

– 2º DAN.

– Título de árbitro rexional

– Colexiación en vigor de árbitro rexional.

– Ter licencia federativa do ano 2023.

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

 

A Coruña, a 28/02/2023.

 

O SECRETARIO XERAL

 

 

Juan Carlos Caínzos Gómez

Print Friendly, PDF & Email