APRAZADO – COMUNICARASE NOVA DATA

CIRCULAR Nº 12/ 2019 

DESTINATARIO: CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS.

ASUNTO: CAMPIONATO GALEGO XUNIOR MASCULINO E FEMININO.

“XUNTA DE GALICIA”- ANO 2019

 1. A COMPETICIÓN
 • LUGAR: Pavillón Municipal de NOIA (A Coruña).
 • DATA: SABADO, 15/06/2019.
 • HORARIO: A partires das 09.30 horas.

 

 1. NORMAS TÉCNICAS

 

 • INSCRICIÓNS: Todo-los clubes dados de ALTA na tempada 2019, poderán presentar un equipo masculino e un feminino con un máximo de dous competidores/as por peso.

As inscricións deberán procesarse na web, antes das 13.00 horas do venres 07/06/2019.

 • GRAO MÍNIMO:

Masculino: cinto MARRÓN.

Feminino: cinto AZUL.

 • DOCUMENTACIÓN:
  • Autorización paterna de todo-los participantes que quedará custodiada polo clube (así o certifica na inscrición en liña). Este terá que poñelas a disposición da FGT se lle foran requeridas.
 • IDADES: So poderán participar os desportistas nados nos anos 2002, 2003 e 2004.
 • PROTECCIÓNS: Son estrictamente obrigatorias e deberá aportarlas cada desportista: casco electrónico regulamentario (aportado pola organización), coquilla, proteccións de antebrazos e espinillas e protección bucal, guantillas homologadas para protexer os pés e as mans (electrónicos), peto electrónico (aportado pola organización) e taloneiras electrónicas (cada deportista levará as súas).
 • OS COMBATES: Rexeranse polos tempos marcados polo Regulamento de Arbitraxe da WTF, podendo ser modificados pola organización segundo as necesidades da competición.
 • ARBITRAXE: Rexerase polo Regulamento actualmente en vigor, da WTF.
 • UNIFORMIDADE OBRIGATORIA DOS ÁRBITROS: Pantalón gris (non vaqueiro), camisa branca, gravata azul da FGT, zapatillas brancas e chaqueta azul mariño.

 

 • PESOS :

CATEGORIAS        MASCULINA                                  FEMININA

Minimosca                                         – 45 Kg.                                               – 42 Kg.

Mosca                                                 45 – 48 Kg.                                          42 – 44 Kg.

Galo                                                     48 – 51 Kg.                                          44 – 46 Kg.

Pluma                                                  51 – 55 Kg.                                          46 – 49 Kg.

Lixeiro                                                 55 – 59 Kg.                                          49 – 52 Kg.

Super-Lixeiro                                    59 – 63 Kg.                                          52 – 55 Kg.

Semi-Medio                                      63 – 68 Kg.                                          55 – 59 Kg.

Medio                                                 68 – 73 Kg.                                          59 – 63 Kg.

Semi-Pesado                                    73 – 78 Kg.                                           63 – 68 Kg.

Pesado                                                                 + 78 Kg.                                              + 68 Kg.

                                                                

 • TROFEOS:

Individuais: Medallas para os tres primeiros clasificados.

Equipas: Trofeo aos tres primeiros clasificados, segundo o seguinte baremo:

Ouro: 7 puntos.

Prata: 3 puntos.

Bronce: 1 punto.

NOTA: As medallas que se obteñan sen facer combate SÍ computarán.  (Acordo da Asamblea Xeral do 03/03/01).

 

 1. ORGANIZACIÓN

 

 • ORGANIZA o Clube MANIOTAS por delegación da Federación Galega de Taekwondo.
 • PESAXE: Venres día 26, provincia de:

 

 • Riveira: Club Natural Sport, ÁS 17.00 horas.
 • A Coruña: Gimnasio Garrapucho de 17:00 a 18:00 horas.
 • Marín: Ximnasio Mat´s de 16:00 a 17:00 horas.
 • Vigo: Ximnasio Seungsport. Rúa Travesía de Vigo, 36 interior.

                  De 16.30 a 18.00 horas.

 • Lugo: Ximnasio Jansu. Domingo Goas – Vilalba. De 17:00 a 18:00 horas.
 • Ourense: Ximnasio Couto. De 13:00 a 15:00 horas.

 

Lembramos a todo-los clubes con sede oficial de pesaxe que segundo acordo da asamblea xeral da FGT é OBRIGATORIO que en toda-las pesaxes oficiais estean dous técnicos de diferente clube que asinen o visto e prace da pesaxe (ambo-los dous). Unha vez realizada a pesaxe, deberanse remitir de xeito inmediato as actas asinadas á FGT . Os clubes que non cumpran coas obrigas derivadas da sede de pesaxe perderán a condición de sede oficial.

 • SORTEO: Realizarao o Director de Arbitraxe o dia anterior á competición. Aqueles delegados que queiran estar presentes deberán comunicarllo a arbitraxe@taekwondogalego.com – XUNTANZA DE DELEGADOS E ÁRBITROS: Celebrarase media hora antes do inicio da competición no pavillón – lémbrase a todo-los árbitros a obriga de asistir a esta reunión arbitral e parte do pago percibido corresponde á mesma.

 

 • COMEZO DA COMPETICIÓN: ás 09.30 horas.

 

 

 1. CONDICIÓNS ECONÓMICAS

 

 • PERTENZA A CLUBE FEDERADO: os desportistas, técnicos e árbitros deberán pertencer a un clube afiliado á FGT na tempada 2019.

 

 1. RECLAMACIÓNS

 

 • COMITÉ DE CAMPIONATO: Estará formado por:

Presidente: D. Juan Carlos Quintana Domínguez.

Vocais: O director do clube organizador e dous un técnicos máis que serán escollidos por sorteo o dia da competición ademáis do árbitro de mesa do tapiz no que se produza a reclamación.

 

 • RECLAMACIÓNS: Poderán ser polas causas que figuran no Regulamento de Arbitraxe da WTF, actualmente en vigor. Deberán facerse sempre por escrito, no impreso correspondente e asinadas polo delegado oficial do clube. O IMPRESO DE RECLAMACIÓN PODE SOLICITARSE Ó DIRECTOR DE ARBITRAXE.

 

 • Ó entregar a reclamación, pagarase unha cuota de trinta euros (30 Euros), da que se entregará o correspondiente recibo. En caso de que a reclamación sexa considerada, devolverase o importe.

 

 • Os delegados oficiais, que figurarán no impreso de inscrición, serán os únicos que poderán representar ao clube en todo-los actos do campionato. Os adestradores co fin de dar unha boa imaxe do noso deporte, deberán de vestir correctamente, a ser posible con chándal, e en todo caso, con calzado desportivo, para evitar problemas co servizo de mantemento dos pavillóns.

A FGT non se fai responsable dos problemas orixinados polo incumprimento das normas que figuran nesta circular ou da lexislación vixente.

 

OS CLUBES PODEN PROPOÑER A ÁRBITROS PARA A COMPETICIÓN A TRAVÉS DA PROPIA INSCRICIÓN PERO, SEGUNDO ACORDO DA ASAMBLEA, NON ESTÁN OBRIGADOS A FACELO. EN TODO CASO, SÍ ESTÁN OBRIGADOS A QUE O ÁRBITRO ASISTA Á COMPETICIÓN SE FOSE INSCRITO E CONVOCADO.

 

A Coruña, 04/04/ 2019.

Print Friendly, PDF & Email