CIRCULAR Nº 13/2024

AVISO:

CURSO DE XUICES PUNTUADORES – ONLINE – VENRES 19/04/24. Infórmase ós alumnos cursen alta na aula virtual da FGT. Se xa teñen unha conta, por favor, PREGAMOS USEN A MESMA CONTA E NON CREEN UNHA NOVA.
O perfil deberá contar con nome, dous apelidos e email do cursillista.
Acceo a aula: https://fgt.org.es/aula/aulafgt/   Unha vez dentro, deberán acceder á automatrícula do curso.
CURSO DE JUECES PUNTUADORES DE TECNICA: https://fgt.org.es/aula/aulafgt/course/view.php?id=2

CLAVE AUTROMATRICULA:  (solicitar a adestrador do clube)
Dentro tamén aparece o enlace á reunión online para a formación, a través da plataforma Zoom. Calquera dúbida pregamos nos escriban vía mail. Clave de automatrícula: . Gracias.

 

 

ASUNTO:    CURSO DE XUÍZ CALIFICADOR DE TÉCNICA.

 

DESTINATARIO:    CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS.

 

DATA: Domingo 21/04/2024.

 

LUGAR:

Centro Galego de Tecnificación Deportiva – Pontevedra (EN HORARIO DE MAÑÁ)

CEIP MARCOS DA PORTELA PONTEVEDRA https://g.co/kgs/XD8PSHJ (EN HORARIO DE TARDE)

como chegar

 

HORARIO:

 

XUICES AUTONOMICOS E NACIONAIS:

 

DE 10:00 A 14:00 E DE 16:00 A 20:00

 

XUICES DE MESA:

 

TEÑEN DUAS OPCIONS:

 

FACELO PRESENCIAL O DOMINGO DE 16:00 A 18:00

OU FACELO ONLINE O VENRES 19 DE 20:00 A 22:00 A TRAVES DA AULA VITUAL DA FGT (indicar en observacións a modalidade desexada).

 

XUICES AUTONÓMICOS E NACIONAIS:

Enteramente presencial

 

MATERIAL:

 

XUÍCES AUTONÓMICOS E NACIONAIS:

 • Dobok obrigatorio
 • Útiles de escritorio
 • Regulamentos actualizados – Descargar da web.
 • Regulamento Para TKD

 

XUICES DE MESA:

 • Temario xuíz de mesa
 • Útiles de escritorio
 • Tablet ou ordenador, se optan por facelo online

 

TEMAS:  Regulamento infantil e adultos, freestyle i exhibición. Para os xuíces de mesa o temario propio da titulación. (DESCARGAR REGULAMENTO DA WEB E LEVAR O CURSO. O CURSILLISTA DEBERÁ TER ESTUDIADO DITO REGULAMENTO ANTES DA ASISTENCIA Ó CURSO).

No aparatado DESCARGAS DA WEB aloxarase un modelo de exame a realizar para superar o curso.

 • Regulamentos propios da FGT – RFET.
 • Actualización técnica e novas modificacións dos regulamentos.
 • Regulamento Para TKD
 • Código de puntuacións e penalizacións.
 • Unificación de criterios técnicos.
 • Mesa de control, temario xuíz de mesa

CUOTAS: 

 • Xuiz de Mesa ………………….. 66,00 euros
 • Xuiz Autonómico …………………… 102,00 euros
 • Xuiz Nacional ……………………….. 169,00 euros
 • Reciclaxe ……………………………….. Gratuito

 

 

 

INSCRICIÓNS: APLICACIÓN WEB REMITINDO VIA MAIL DOCUMENTO ASINADO COA COPIA DO DNI ou A TRAVÉS DA APP – PRAZO DE INSCRICIÓN ABERTO ATA AS 13.00 HORAS DO 12/04/2024.

 

*NON se admitirán inscricións sen licencia nacional solicitada no momento da tramitación inicial.

 

DOCUMENTACIÓN:

 • Impreso de Actividades Nacionales cubierto na súa totalidade

CUBRIR A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB E ENVIAR ASINADO.

 • Fotocopia del DNI por ambas caras.
 • Autorización paterna para os menores de idade.

 

Para Xuíz de Mesa:

 • Cinturón vermello e ter 14 anos cumpridos ou cumprilos no ano en curso.
 • Licencia en vigor no presente ano.

 

Para Xuíz Nivel 1 (Autonómico):

 • Cinturón negro 1º dan como mínimo
 • Poseer o título de Xuiz de Mesa.
 • Xuiz de Mesa COLEXIADO actualmente
 • Licencia en vigor no presente ano.

Para Xuíz Nivel 2 (Nacional):

 • Xuíz Autonómico COLEXIADO actualmente.
 • Cinturón negro 2º dan como mínimo
 • Poseer o título de Xuiz Nivel 1.
 • Licencia en vigor no presente ano.

 

ESTA TITULACIÓN TEN A MESMA VALIDEZ QUE A DE ÁRBITROS DE COMBATE PARA O ACCESO Ó EXAME DE CINTOS NEGROS.

É IMPRESCINDIBLE QUE O IMPRESO DE ACTIVIDADES NACIONAIS VEÑA TOTALMENTE CUBERTO E ASINADO E COA COPIA DO DNI.

AVISO IMPORTANTE:

O examen teórico PARA OS XUICES DE MESA QUE ELIXAN FACELO O VENRES realizarase a través da aula virtual da FGT polo que será imprescindible ter conta na mesma https://fgt.org.es/aula/aulafgt/login/index.php

É imprescindible para se presentar ao curso pertencer a clube afiliado a esta FGT no ano 2024 e contar con licencia nacional tramitada (non se admite o trámite xunto coa inscrición).

 

TODOS @S XUICES NIVEL 1 E 2 (INCLUIDOS OS DE RECICLAXE) DEBERÁN PRESENTARSE CON DOBOK E FACER OS POOMSAES OBRIGATORIAMENTE, SALVO QUE PRESENTEN CERTIFICADO MÉDICO QUE DEMOSTRE A SUA IMPOSIBILIDADE DE FACER EXERCICIO, BEN POR ENFERMIDADE, BEN POR LESIÓN. O INCUMPRIMENTO DE ESTE APARTADO SERÁ MOTIVO PARA NON TER ACCESO AO CURSO, E POLO TANTO, ANULARASE A SUA ASISTENCIA.

DENDE O DEPARTAMENTO DE ARBITRAXE DE TECNICA POÑEMOS NO VOSO COÑECEMENTO QUE PARA OS CURSOS DE XUIZ PUNTUADOR REXIONAL E NACIONAL, SERÁ IMPRESCINDIBLE SABER TODOS OS PUMSES ATA O HANSU INCLUIDO. FARASE UN EXAMEN PRÁCTICO QUE DEMOSTRE O COÑECEMENTO DOS MESMOS. Non se valorará a súa execución, senón o seu coñecemento, xa que consideramos que é imposible valorar un poomsae que non se sabe facer. Este apartado non é obrigatorio para os xuíces de mesa, só para os aspirantes a xuíz autonómico e nacional.

LEMBRADE QUE TOD@S @S QUE ACADARON A TITULACIÓN DE AUTONÓMICO OU NACIONAL NO PASADO ANO 2023 DEBEN ASISTIR AO RECICLAXE PRESENCIAL, PARA CONSOLIDAR OS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS SOBRE A EXECUCIÓN DOS POOMSAES.

Para calquera dúbida ou suxerencia, podedes contactar con Esperanza Meilán en lualpanto@gmail.com  ou no teléfono  649 018 298.

 

A Coruña, 08/03/2024.

Print Friendly, PDF & Email