CIRCULAR Nº 15/ 2021

 

MEDALLEIRO CORRECTO – CORREXIDO 13/07/21 – https://www.dropbox.com/s/g0ux772hk055dnw/Medallero.pdf?dl=0  (EN BREVE SE PODERÁ VER CORREXIDO NA PUBLICACION AUTOMATIZADA DE RESULTADOS)

 

 

MOI IMPORTANTE NOVA SEDE CPTO. QUE SE TRASLADA DEBIDO ÁS RESTRICCIÓNS SANITARIAS EN CAMBADOS:

CONFIRMAMOS NOVA SEDE PARA O CPTO. GALEGO XUNIOR
SABADO, 10/07/21
PAVILLÓN MUNICIPAL DE BALTAR -SANXENXO

 

DESTINATARIO: CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS.

ASUNTO: CAMPIONATO GALEGO XUNIOR MASCULINO E FEMININO.

“XUNTA DE GALICIA”- ANO 2021

AVISOS IMPORTANTES (AQUÍ SERÁN REFLEXADOS TODOS OS AVISOS RELEVANTES RELACIONADOS COA COMPETICIÓN):

(A INSCRICIÓN ACTUALÍZASE EN TEMPO REAL ANTE CALQUERA CAMBIO/BAIXA NO PRAZO FACILITADO. PREGAMOS REMITAN OS CAMBIOS A arbitraxe@taekwondogalego.com GRACIAS).

 

 1. A COMPETICIÓN

 

 • LUGAR: Pavillón Municipal de PORTONOVO – SANXENXO (nova sede ante a imposibilidade de celebrar o evento en Cambados debido as restriccións sanitarias).
 • DATA: Sábado, 10 de xullo de 2021.
 • HORARIO: A partires das 09:00 horas (CATEGORÍA MASCULINA), e a partires das 16:00 horas (CATEGORÍA FEMININA)

 

 

 1. NORMAS TÉCNICAS

 

 • INSCRICIÓNS: Todo-los clubes dados de ALTA na tempada 2021, poderán presentar un equipo masculino e un feminino con un máximo de dous competidores/as por peso.

As inscricións deberán procesarse na web, antes das 13.00 horas do venres 01/06/2021. Unha vez pechada, publicarase o listado provisional de inscritos.

Logo de 3 días naturais publicarase o listado definitivo de inscritos.

Para realizar cambios de peso tras a publicación do listado definitivo abonarase unha cuota de dez euros (10€).

 • GRAO MÍNIMO:

Cinto AZUL.

 • DOCUMENTACIÓN:
  • Autorización paterna de todo-los participantes que quedará custodiada polo clube (así o certifica na inscrición en liña). Este terá que poñelas a disposición da FGT se lle foran requeridas.
  • Todos os deportistas deberán acudir con acreditación e declaración responsable.

 

 • IDADES: So poderán participar os desportistas nados nos anos 2004, 2005 e 2006.
 • PROTECCIÓNS: Son estrictamente obrigatorias e deberá aportarlas cada desportista: casco electrónico regulamentario (aportado pola organización), coquilla, proteccións de antebrazos e espinillas e protección bucal, guantillas homologadas para protexer os pés e as mans (electrónicos), peto electrónico (aportado pola organización) e taloneiras electrónicas (cada deportista levará as súas).
 • OS COMBATES: Rexeranse polos tempos marcados polo Regulamento de Arbitraxe da WTF, podendo ser modificados pola organización segundo as necesidades da competición. Tentarese facer 3 asaltos de 1´30” con descansos de 1´.
 • ARBITRAXE: Rexerase polo Regulamento actualmente en vigor, da WTF.
 • UNIFORMIDADE OBRIGATORIA DOS ÁRBITROS: Pantalón gris (non vaqueiro), camisa branca, gravata azul da FGT, zapatillas brancas e chaqueta azul mariño.

 

 • PESOS :

CATEGORIAS        MASCULINA                                  FEMININA

P1     Minimosca                               – 45 Kg.                                               – 42 Kg.

P2     Mosca                                       45 – 48 Kg.                                          42 – 44 Kg.

P3     Galo                                           48 – 51 Kg.                                          44 – 46 Kg.

P4     Pluma                                        51 – 55 Kg.                                          46 – 49 Kg.

P5     Lixeiro                                       55 – 59 Kg.                                          49 – 52 Kg.

P6     Super-Lixeiro                          59 – 63 Kg.                                          52 – 55 Kg.

P7     Semi-Medio                            63 – 68 Kg.                                          55 – 59 Kg.

P8     Medio                                       68 – 73 Kg.                                          59 – 63 Kg.

P9     Semi-Pesado                          73 – 78 Kg.                                          63 – 68 Kg.

P10   Pesado                                       + 78 Kg.                                              + 68 Kg.

 

 

 • TROFEOS:

Individuais: Medallas para os tres primeiros clasificados.

Equipas: Trofeo aos tres primeiros clasificados, segundo o seguinte baremo:

Ouro: 7 puntos.

Prata: 3 puntos.

Bronce: 1 punto.

NOTA: As medallas que se obteñan sen facer combate SÍ computarán.  (Acordo da Asamblea Xeral do 03/03/01).

 

 

 1. ORGANIZACIÓN

 

 • ORGANIZA o Clube INAE por delegación da Federación Galega de Taekwondo.
 • PESAXE: Venres día 9 (OBRIGATORIO ACUDIR CON TEST DE ANTÍXENOS NEGATIVO), provincia de:

 

Riveira: Club Natural Sport, de 17.00 a 19:00 horas.

A Coruña: Gimnasio Garrapucho de 16:00 a 18:00 horas.

Marín: Ximnasio Mat´s de 16:00 a 17:00 horas.

Vigo: Ximnasio Seungsport. Rúa Travesía de Vigo, 36 interior.

De 16.30 a 18.00 horas.

Lugo: Ximnasio Jansu. Domingo Goas – Vilalba. De 17:00 a 18:00 horas.

Ourense: Ximnasio Couto. De 14:00 a 15:00 horas.

CGTD: Para deportistas do centro en horario habitual. Contactar con Jesús Benito. As solicitudes extraordinarias de pesaxe no centro, deberán ser xustificadas á Dirección de Arbitraxe.

 

As peticións de pesaxe, tanto no pavillón (unha hora antes da sesión correspondete) ou nos clubes distintos ás sedes oficiais, deberán solicitarse vía mail á Direccion de Arbitraxe, antes da publicación do listado definitivo de inscritos.

 

 

 • SORTEO: Realizarao o Director de Arbitraxe o dia anterior á competición. Aqueles delegados que queiran estar presentes deberán comunicarllo a arbitraxe@taekwondogalego.com – XUNTANZA DE DELEGADOS E ÁRBITROS: Celebrarase media hora antes do inicio da competición no pavillón – lémbrase a todo-los árbitros a obriga de asistir a esta reunión arbitral e parte do pago percibido corresponde á mesma.

 

 

 

 • COMEZO DA COMPETICIÓN: ás 09:00 horas CATEGORÍA MASCULINA, e ás 16:00 horas CATEGORÍA FEMININA.

 

 

 1. CONDICIÓNS ECONÓMICAS

 

 • PERTENZA A CLUBE FEDERADO: os desportistas, técnicos e árbitros deberán pertencer a un clube afiliado á FGT na tempada 2021.

 

 

 1. RECLAMACIÓNS

 

 • COMITÉ DE CAMPIONATO: Estará formado por:

Presidente: Director de arbitraxe.

Vocais: O delegado técnico, o director do clube organizador e dous un técnicos máis que serán escollidos por sorteo o dia da competición ademáis do árbitro de mesa do tapiz no que se produza a reclamación.

 

 • RECLAMACIÓNS: Poderán ser polas causas que figuran no Regulamento de Arbitraxe da WTF, actualmente en vigor. Deberán facerse sempre por escrito, no impreso correspondente e asinadas polo delegado oficial do clube. O IMPRESO DE RECLAMACIÓN PODE SOLICITARSE Ó DIRECTOR DE ARBITRAXE.

 

 • Ó entregar a reclamación, pagarase unha cuota de trinta euros (30 Euros), da que se entregará o correspondiente recibo. En caso de que a reclamación sexa considerada, devolverase o importe.

 

 • Os delegados oficiais, que figurarán no impreso de inscrición, serán os únicos que poderán representar ao clube en todo-los actos do campionato. Os adestradores co fin de dar unha boa imaxe do noso deporte, deberán de vestir correctamente, a ser posible con chándal, e en todo caso, con calzado desportivo, para evitar problemas co servizo de mantemento dos pavillóns.

A FGT non se fai responsable dos problemas orixinados polo incumprimento das normas que figuran nesta circular ou da lexislación vixente.

 

OS CLUBES PODEN PROPOÑER A ÁRBITROS PARA A COMPETICIÓN A TRAVÉS DA PROPIA INSCRICIÓN PERO, SEGUNDO ACORDO DA ASAMBLEA, NON ESTÁN OBRIGADOS A FACELO. EN TODO CASO, SÍ ESTÁN OBRIGADOS A QUE O ÁRBITRO ASISTA Á COMPETICIÓN SE FOSE INSCRITO E CONVOCADO.

 

 

A Coruña, 20/06/2021.

 

 

O SECRETARIO XERAL

 

 

 

 

COVID-19     (medidas provisionales, se enviarán definitivas así como protocolo definitivo para test de antígenos).

Print Friendly, PDF & Email