CIRCULAR Nº 19/2021 

DESTINATARIO: Todo-los Clubes e Ximnasios. 

ASUNTO: CURSO DE ARBITRAXE DE COMBATE ATA NACIONAL.

DATA: SÁBADO, 27/11/2021.

LUGAR: CGTD de 10.00 a 14.00 (Centro Galego de Tecnificación Deportiva) / Pavillón CEP MARCOS DA PORTELA de 16.00 a 20.00 ( https://goo.gl/maps/awQKH9DJP6rnm4t37 ) 

HORARIOS: De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas. 

INSCRICIÓNS: APLICACIÓN WEB REMITINDO VIA MAIL DOCUMENTO ASINADO COA COPIA DO DNI – PRAZO DE INSCRICIÓN ABERTO ATA AS 13.00 HORAS DO 19/11/2021.

 

*NON se admitirán inscricións sen licencia nacional solicitada no momento da tramitación inicial.

*O CLUBE CUSTODIARÁ A DECLARACION RESPONSABLE COVID19 DOS CURSILLISTAS.

 

CUOTAS DO CURSO:

 

– Xuiz Cronometrador.…………………….. 65,00 Euros

– Árbitro Rexional …………………….…… 100,00 Euros

– Árbitro Nacional ……………………….… 165,00 Euros

Reciclaxe:

Árbitros COLEXIADOS ——— GRATIS

Monitores e Adestradores ——— GRATIS

Árbitros NON COLEXIADOS —— 20 Euros

 

TEMPOS DE PERMANENCIA E GRAOS:

 

Para Xuiz Cronometrador: Grao mínimo Cinto AZUL. – Idade 14 anos cumpridos.

 

Para Árbitro Rexional: Grao mínimo Cinto Negro 1º DAN.- Colexiación actual como xuiz cronometrador.

 

Para Árbitro Nacional: Grao mínimo Cinto Negro 2º DAN.- Colexiación actual como árbitro rexional.

 

DOCUMENTACIÓN: A documentación a presentar é a seguinte:

 

Para Xuiz Cronometrador

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou Libro de Familia.

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

– Ter licencia federativa do presente ano 2021.

-Cinto AZUL.

 Para Árbitro Rexional

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada. – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia.

– 1º DAN.

– Título de xuiz cronometrador

– Colexiación en vigor de xuiz cronometrador.

– Ter licencia federativa do ano 2021

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

 

Para Árbitro Nacional

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada. – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia.

– 2º DAN.

– Título de árbitro rexional

– Colexiación en vigor de árbitro rexional.

– Ter licencia federativa do ano 2021.

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

 

AVISOS IMPORTANTES:

 

-É imprescindible para se presentar ao curso pertencer a clube afiliado a esta FGT no ano 2021 e contar con licencia nacional tramitada (non se admite o trámite xunto coa inscrición).

 

Elimínase o tempo mínimo de permanencia de 1 ano entre categorías, anteriormente imposto pola RFET. Calquera colexiado podreá promocionar no curso seguinte á categoría superior correspondente, sen tempo de espera. Sempre que cumpra as condicións anteriormente indicadas.

 

– Os cursillistas deberán asistir en DOBOK na sesión de tarde; de 16.00 a 20.00.

 

– O examen teórico (de 10.00 a 14.00) farase no móbil de cada cursillista, polo que será necesario asistir ao curso con él. PARA PODER OPTAR A REALIZAR O EXAME todos os cursillistas deberá terse dado de alta, se non o fixo antes, na aula virtual: https://fgt.org.es/aula/aulafgt/login/index.php

 

 

A Coruña, a 31/10/2021.

 

O SECRETARIO XERAL

 

Print Friendly, PDF & Email