CIRCULAR Nº 02/2023

DESTINATARIO: CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS

ASUNTO: CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO MASCULINO E FEMININO

AVISOS IMPORTANTES NESTE ESPACIO:

VER INSCRICIÓN CON CABEZAS DE SERIE

VER SORTEOS

Horarios de combate (domingo 15/01/2023):

– Dende as 9:30 as 14:00 horas.

UBICACIÓN DO PAVILLÓN: https://goo.gl/maps/L6zFinMmU2uo8Miu7

 

 1. A COMPETICIÓN

 

 • LUGAR: Pavillón Municipal da Raña. Rúa A Raña, s/n. Marín.
 • DATA: Domingo, 15 de xaneiro de 2023.
 • HORÁRIO: De 9 a 14 horas (provisional, poidera modificarse por razóns de organización).

 

 1. NORMAS TÉCNICAS

 

 • INSCRICIÓNS: Todo-los clubes dados de ALTA na tempada 2023, poderán presentar un equipo masculino e un feminino. INSCRICIÓNS NO SISTEMA WEB – LÍMITE 13:00 horas do 09/01/2023. NON SE ADMITIRÁN INSCRICIÓNS FÓRA DE PRAZO.

 

 • GRAO MÍNIMO:

Masculino: cinto AZUL.

Feminino: cinto AZUL.

 • DOCUMENTACIÓN:
  • Autorización paterna de todo-los participantes que quedará custodiada polo clube. Este terá que poñelas a disposición da FGT se lle foran requeridas.
 • IDADES: So poderán participar os desportistas dos ANOS 2006 E ANTERIORES.
 • PROTECCIÓNS: Son estrictamente obrigatorias as protección oficiais regulamentarias.
 • OS COMBATES: Rexeranse polos tempos marcados polo Regulamento de Arbitraxe da WTF, podendo ser modificados pola organización segundo as necesidades da competición.
 • ARBITRAXE: Rexerase polo Regulamento actualmente en vigor, da WTF.
 • UNIFORMIDADE OBRIGATORIA DOS ÁRBITROS: Pantalón gris (non vaqueiro), camisa branca da FGT, garavata azul da FGT, zapatillas brancas e chaqueta azul mariño.
 • IMPRESCINDIBLE ACUDIR Á COMPETICIÓN COA CORRESPONDENTE ACREDITACIÓN. DEBERÁNSE ACTUALIZAR OS DATOS DE CONTACTO E FOTOGRAFÍA, ANTES DE DESCARGALA.

 

 • PESOS

CATEGORIAS              MASCULINA             FEMININA

Mini-mosca                  – 54 kg.                        – 46 kg.

Mosca                         54 – 58                        46 – 49

Galo                            58 – 63                        49 – 53

Pluma                          63 – 68                         53 – 57

Lixeiro                          68 – 74                         57 – 62

Super-lixeiro                 74 – 80                         62 – 67

Medio                          80 – 87                         67 – 73

Pesado                        + 87 Kgs.                    + 73 Kgs.

 

 • TROFEOS:

Individuais: Medallas para os tres primeiros clasificados.

Equipos: Trofeo aos tres primeiros clasificados, segundo o seguinte baremo:

Ouro: 7 puntos

Prata: 3 puntos

Bronce: 1 punto.

Nota: As medallas que se obteñan sen facer combate sí computarán.

 

 1. ORGANIZACIÓN

 

 • ORGANIZA: Clube MATS, por delegación da Federación Galega de Taekwondo.
 • PESAXE: Sábado, 14 de xaneiro de 2023:

 

Riveira: Club Natural Sport, de 11:30 a 13:30 horas.

A Coruña: Gimnasio Garrapucho, de 12:00 a 14:00 horas.

Marín: Ximnasio Mat´s, de 11:30 a 13:30 horas.

Vigo: Ximnasio Seungsport. Rúa Travesía de Vigo, 36 interior,

de 12.00 a 14.00 horas.

Lugo: Ximnasio Jansu. Domingo Goas – Vilalba, de 11:00 a 13:00 horas.

Ourense: Ximnasio Couto, de 12:00 a 14:00 horas.

 

OS HORARIOS DAS SEDES DE PESAXE CORRESPONDERÁN CO DISPOSTO NA PRESENTE CIRCULAR, NON COS HORARIOS DESCRITOS NA NORMATIVA DE PESAXE DA FGT.

 

PÓDESE ATOPAR A NORMATIVA DE PESAXE DA FGT NO SEGUINTE ENLACE: https://fgt.org.es/portal/index.php/2021/04/27/sedes-oficiais-e-normativa-de-pesaxe/

 

 

 • SORTEO: Realizarao o Director de Arbitraxe o día anterior á competición. Aqueles delegados que queiran estar presentes deberán comunicarllo a arbitraxe@taekwondogalego.com
 • XUNTANZA DE DELEGADOS E ÁRBITROS: Celebrarase SEGUNDO CONVOCATORIA DO DEPARTAMENTO.
 • COMEZO DA COMPETICIÓN: ás 09.00 horas.
 • A convocatoria de árbitros será realizada pola dirección de arbitraxe. Non é preciso nominar árbitros. Calquera consulta podedes dirixila a arbitraxe@taekwondogalego.com

 

 1. CONDICIÓNS ECONÓMICAS

 

 • PERTENZA A CLUBE FEDERADO: os desportistas, técnicos e árbitros deberán pertencer a un club afiliado á FGT na temporada 2023.
 • TÉCNICOS: Os que actuen como coach deberán estar inscritos no impreso electrónico oficial e colexiados.

 

 1. RECLAMACIÓNS:

 

 • COMITÉ DE SUPERVISIÓN DO CAMPIONATO (CSC): Estará formado por:

Presidente: Director de Arbitraxe.

Vocais: O Director Deportivo, O director do clube organizador e dous técnicos máis que serán escollidos por sorteo o dia da competición ademáis.

 • RECLAMACIÓNS: Poderán ser polas causas que figuran no Regulamento de Arbitraxe da WTF, actualmente en vigor. Deberán facerse sempre por escrito, no impreso correspondiente e asinadas polo delegado oficial do club.

Ao entregar a reclamación, abonarase unha cuota de trinta euros (30 Euros), dos que se entregará o correspondiente recibo. No caso de que a reclamación sexa considerada favorable polo (CSC), devovelrase o importe. O IMPRESO DE RECLAMACIÓN PODE SOLICITARSE Ó DIRECTOR DE ARBITRAXE.

 • Os delegados oficiais, que figurarán no impreso de inscrición, serán os únicos que poderán representar ao club en todo-los actos do campeonato. Os adestradores, co fin de dar unha boa imaxe do noso desporte, deberán vestir correctamente, a ser posible con chándal, e, en todo caso, con calzado desportivo, para evitar problemas co servicio de mantemento dos pavillóns.

A FGT non se fai responsable dos problemas orixinados polo incumprimento das normas que figuran nesta circular ou da lexislación vixente.

 

A Coruña, 27/12/2022.

O SECRETARIO XERAL

Print Friendly, PDF & Email