ACTUALIZADO 01/07/2020

Circular 21/2020

CONFIRMAMOS LA CELEBRACIÓN DEL BLOQUE ESPECÍFICO DE NIVEL 1, 2 Y 3 DE TAEKWONDO Y NIVEL 1 Y 2 DE HAPKIDO.

AMPLIAMOS EL PLAZO DE MATRÍCULA HASTA LAS 13.00 HORAS DEL 09/07/2020.

 


Nota informativa:

A TODOS LOS CLUBES,

LA FGT CONVOCA EL CURSO DE TITULACIÓN DE ENTRENADORES DEL SIGUIENTE MODO:

– BOQUE COMÚN: SE CONVOCARÁ POSTERIORMENTE PARA ALUMNOS QUE NO LO ESTÉN CURSANDO EN ESTE MOMENTO Y NO LO TENGAN YA APROBADO.

– BLOQUE ESPECIFICO: SE IMPARTIRÁ ONLINE A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL DE LA FGT A EXCEPCIÓN DE UNA PEQUEÑA CARGA HORARIA QUE SE CONFIRMARÁ A LO LARGO DE ESTA SEMANA Y QUE TENDRÁ LUGAR EN DÍAS DE LA ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO. COMIENZO 01/08/2020 HASTA 31/03/2021. (CUOTA EN LA CIRCULAR ADJUNTA).

PARA LA MATRÍCULA DEL BLOQUE ESPECÍFICO/PRÁCTICAS LO MÁS IMPORTANTE ES QUE CUBRÁIS EL SIGUIENTE FORMULARIO, REMITÁIS DOCUMENTACIÓN ESCANEADA CON CALIDAD EN UN ÚNICO PDF A marta@taekwondogalego.gal JUNTO CON JUSTIFICANTE DE PAGO. OS SOLICITAREMOS LOS ORIGINALES POSTERIORMENTE (SI ALGUIEN NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL UNA VEZ SOLICITADA, PERDERÁ EL CURSO):

https://forms.gle/s6Law8qJSXLtCLNy9

IMPRESCINDIBLE QUE EL IMPRESO DE ACTIVIDADES NACIONALES VENGA CON EL VISTO BUENO DE LA TERRITORIAL PARA EL CASO DE DEPORTISTAS DE FUERA DE GALICIA. PODÉIS DESCARGARLO DEL APARTADO IMPRESOS DE LA WEB.

LA FGT PODRÍA ANULAR LA ACTIVIDAD SI NO SE ALCANZA UN Nº MÍNIMO DE MATRÍCULAS.

FECHA LÍMITE PARA MATRÍCULA: AMPLIADO HASTA EL 09/07/2020 (A LAS 13.00 HORAS)

 

Circular:

DESTINATARIO: TODO-LOS CLUBES AFILIADOS. MODALIDADES DE TAEKWONDO E HAPKIDO 

ASUNTO: Curso de Titulación de Adestradores  – ANO 2020 – NIVEIS I, II E III. – CONVOCATORIA. 

ÁBRESE O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA O CURSO DE ADESTRADORES DE NIVEL I, II E III. 

Modalidade: Impartido a través da aula virtual da FGT de maneira semipresencial a excepción dunha pequena carga horaria que terá lugar na última semana de agosto sempre en cando poida celebrarse en condicións de seguridade sanitaria. Confirmaranse os días exactos en breve. 

DATA LÍMITE PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN E PAGO – 20/06/2020 – NON SE ADMITIRÁN DOCUMENTACIÓNS FORA DE PRAZO.  

Os cursos impartiranse seguindo a resolución 18447 de 26 de outubro de 2011 do Consello Superior de Deportes e de acordo co establecido na Orde EDU/3186/2010, de 7 de decembro (BOE Núm. 282 – Mércores 23 de novembro de 2011 – Sec. III – Páx. 124207 / 124222), e do RD1788/2011 e posteriores actualizacións. (VER WEB DO CSD). 

MOI IMPORTANTE, RESUME XERAL DOS REQUISITOS DE ACCESO:

Requisito común a todo-los nivéis: TÍTULO DO NIVEL ANTERIOR Ó QUE SE MATRICULA – PARA O CASO DO NIVEL II E III.

NIVEL- I: 16 ANOS CUMPRIDOS + GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE + 1º DAN ou recoñecemento DGAN.

NIVEL – II: NIVEL I SUPERADO  + 2º DAN ou recoñecemento DGAN en vigor.

NIVEL III – NIVEL II SUPERADO + 3º DAN

(AS COMPETENCIAS DE CADA NIVEL ESTÁN REFLEXADAS NA LEXISLACIÓN DE REFERENCIA).

 

Cuotas BLOQUE ESPECÍFICO:

NIVEL I – 380 EUROS (*)

NIVEL II – 460 EUROS (*)

NIVEL III – 610 EUROS (*)

 

Cuotas BLOQUE COMÚN:

Convocarase posteriormente para os que non o estén cursando ou non o teñan aprobado.

 

Duración da formación: do 01/08/2020 ó 31/03/2021.

Documentación a presentar (ADIANTAR ESCANEADA A COR NUN UNICO PDF – marta@taekwondogalego.gal , AVISAREMOSVOS CANDO A DEBADES REMITIR FÍSICAMENTE E POR MRW POR FAVOR. GRACIAS):

  • FOLLA DE ACTIVIDADES NACIONAIS TOTALMENTE CUBERTA E ASINADA (WEB FGT)
  • FORMULARIO DE INSCRICIÓN WEB – https://forms.gle/s6Law8qJSXLtCLNy9
  • COPIA COMPULSADA DO DNI (POR DUPLICADO)
  • COPIA COMPULSADA POLA C. DE EDUCACIÓN DA TITULACIÓN ACADÉMICA QUE DÁ ACCESO. (POR DUPLIADO)
  • COPIA COMPULSADA DO CERTIFICADO DE TER APROBADO O BLOQUE COMÚN SE FOSE O CASO DE TELO CURSADO (POR DUPLICADO)
  • COPIA DO CARNE OU DIPLOMA DO CINTO NEGRO
  • AUTORIZACIÓN PATERNA PARA OS MENORES DE 18 ANOS
  • LIQUIDACIÓN E XUSTIFICANTE DE PAGO DA CUOTA

 

NOTA IMPORTANTE: OS DEPORTISTAS QUE SE MATRICULEN NESTA FORMACIÓN DEBEN REMITIR CERTIFICADO DE PRÁCTICAS EXPEDIDO POLO SEU ADESTRADOR ANTES DO 31/03/2021.

Confirmarase data das prácticas presenciais que poderían levarse a cabo durante a última semana de agosto deste ano.

Enlaces de interés para ampliar información sobre o novo plan formativo:

https://www.csd.gob.es/es/csd/ensenanzas/periodo-transitorio/normas-calendario-de-extincion-y-planes-formativos

A Coruña, 28 de MAIO de 2020

 

                                                           O SECRETARIO XERAL

                                                         Juan Carlos Caínzos Gómez

————————————————————————————————————————–

INSCRICIÓN CURSOS DE  TITULACIÓN ANO 2020

POR FAVOR, CUBRIR O FORMULARIO WEB NO SEGUINTE ENLACE (ADEMÁIS DE REMITIR A DOC. SOLICITADA ANTERIORMENTE): (CUBRIR UNA UNICA VEZ PARA COMUN Y ESPECÍFICO, NO CUBRIR DOS VECES. GRACIAS)

https://forms.gle/s6Law8qJSXLtCLNy9

PINCHAR ENLACE OU COPIAR E PEGAR NA BARRA DE DIRECCIÓN DO NAVEGADOR

DATA LÍMITE DE ENVÍO – 20 XUÑO 2020

Nº cta. Bancaria – ABANCA – IBAN ES89-2080-5219-1030-4000-2888  FGT PODE ANULAR O CURSO NA SÚA TOTALIDADE OU DALGÚN DOS NIVÉIS OU DISCIPLINAS ANTE A FALTA DE INSCRICIÓNS.

Print Friendly, PDF & Email