EN BREVE ABRIREMOS INSCRICION E PUBLICAREMOS CIRCULAR

DATA: Sábado, 22 de XUÑO de 2024.

LUGAR:  Organiza Clube Número Phi. Pavillón Municipal de Caldas de Reis – Pontevedra.

AVISOS IMPORTANTES:

VER INSCRICION

VER HORARIOS E SORTEO

Circular 33/2024

ASUNTO:         CPTO. GALEGO DE EXHIBICIÓN ADULTOS – XUNTA DE GALICIA.

DESTINATARIO: TODO-LOS CLUBES FEDERADOS.

LUGAR:           PAVILLÓN MUNICIPAL DE CALDAS DE REIS – PONTEVEDRA.

DATA:             SÁBADO – 22/06/2024

HORARIO:       COMUNICARANSE HORARIOS.

INSCRICIÓNS: Na aplicación web da Federación Galega de Taekwondo antes das 13.00 h. do MÉRCORES 12/06/2024.

DOCUMENTACION:

  • Licencia federativa ano 2024.
  • Inscrición a través da aplicación web.
  • Tramitar a documentación pendente coa debida antelación, do contrario non poderán cursa-la inscrición.
  • IMPORTANTE: Non se establece grao mínimo, pero os equipos que pretendan clasificar para o nacional deberán inscribirse neste autonómico sendo cinto AMARELO todo-los integrantes do equipo como mínimo. Ademáis todos eles deben contar coa licencia nacional tramitada no mesmo momento que se cursou á FGT a alta autonómica.
  • TODO-LOS DEPORTISTAS SE DEBERÁN IDENTIFICAR CON DNI ORIXINAL O DIA DA COMPETICIÓN.

 

OS CLUBES DEBERÁN CUSTODIAR AS AUTORIZACIÓNS PATERNAS DOS MENORES (ASÍ O CERTIFICAN COA INSCRICIÓN) E POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT SE LLE FOSEN REQUERIDAS, INCLUSO DESPOIS DA COMPETICIÓN DURANTE UN PRAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS.

 

ÁRBITROS: Os árbitros serán nominados pola directora de arbitraxe de técnica, Esperanza Meilán. A convocatoria publicarase na web da FGT no apartado convocatorias. 

Modalidades de participación.-

 

EXHIBICIÓN: De 5 a 12 participantes  con A LO MENOS UN INTEGRANTE DE 17 ou máis anos cumpridos no ano  en curso E CUNHA IDADE MINIMA DE 7 ANOS (NADOS NO ANO 2017 E ANTERIORES E A LO MENOS UN INTEGRANTE DO ANO 2007). Os equipos poderán ser masculinos, femininos ou mixtos indistintamente.

En caso de que un clube presente máis dun equipo deberá de definir como EXHIB. ADULTOS 1, 2, 3, … cada un dos equipos inscritos, non permitíndose varia-la orde establecida polo sorteo.

A Coruña, 04 de maio de 2024

O SECRETARIO XERAL

Print Friendly, PDF & Email