DESTINATARIO: TODO-LOS CLUBES AFILIADOS. MODALIDADES DE TAEKWONDO E HAPKIDO 

ASUNTO: Curso de Titulación de Adestradores  – ANO 2024 – nivel 1, 2 e 3 – CONVOCATORIA. 

ÁBRESE O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA O CURSO DE ADESTRADORES BLOQUE ESPECIFICO. 

Modalidade: Bloque específico semipresencial. Prácticas: nos centros de prácticas autorizados e baixo a tutela do adestrador nacional do alumno matriculado. Obrigatorio contar co bloque común aprobado.  

 

DATA LÍMITE PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN E PAGO – 26/06/24 – NON SE ADMITIRÁN DOCUMENTACIÓNS FORA DE PRAZO.  

 

Os cursos impartiranse seguindo a resolución 18447 de 26 de outubro de 2011 do Consello Superior de Deportes e de acordo co establecido na Orde EDU/3186/2010, de 7 de decembro (BOE Núm. 282 – Mércores 23 de novembro de 2011 – Sec. III – Páx. 124207 / 124222), e do RD1788/2011 e posteriores actualizacións. (VER WEB DO CSD).

 

MOI IMPORTANTE, RESUME XERAL DOS REQUISITOS DE ACCESO:

Requisito común a todo-los nivéis: BLOQUE COMÚN APROBADO + TÍTULO DO NIVEL ANTERIOR Ó QUE SE MATRICULA – PARA O CASO DO NIVEL II E III.

 

NIVEL- I: 16 ANOS CUMPRIDOS + GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE + 1º DAN ou recoñecemento DGAN.

NIVEL – II: NIVEL I SUPERADO  + 2º DAN ou recoñecemento DGAN en vigor.

NIVEL III – NIVEL II SUPERADO + 3º DAN

(AS COMPETENCIAS DE CADA NIVEL ESTÁN REFLEXADAS NA LEXISLACIÓN DE REFERENCIA).

 

Cuotas BLOQUE ESPECÍFICO:

NIVEL I – 384 EUROS (*)

NIVEL II – 466 EUROS (*)

NIVEL III – 618 EUROS (*)

 

Documentación a aportar – DATA LIMITE 26/06/24:

 

1.- Copia DNI ambas caras

2.- Títulación académica coa que accede á formación, cotexada polo organismo de educación.

3.- Impreso de actividades nacionais co visto bo da federación territorial e copia do carné de cinto negro.

4.- Copia do certificado de ter aprobado o bloque común.

5.- Xustificante de pago da cuota na conta ABANCA  IBAN ES89-2080-5219-1030-4000-2888.

6.- Rexistro na nosa aplicación: https://panel.taekwondogalego.es/actividades/?eac=92

 

Enviar documentación por MRW a Federación Galega de Taekwondo. Praza Agustín Díaz 3. 15008 A Coruña.

  • OS ALUMNOS QUE ESTÁN CURSANDO O BLOQUE COMÚN EN SAFE FORMACIÓN NON TEÑEN QUE APORTAR CERTIFICADO DE BLOQUE COMÚN. SERÁ REMITIDO POLO CENTRO CONCERTADO UNHA VEZ REALIZADO O EXAME.

 

Duración da formación: do 01/05/24 ó 31/06/2025. Obrigada asistencia a formación presencial en Pontevedra, no Centro de Tecnificación Deportiva entre as seguintes datas:

Nivel 1 – do 8 ó 13 de xullo

Nivel 2 e 3 – do 8 ó 17 de xullo

O resto de formación será semipresencial a través da aula virtual da FGT.

 

Enlaces de interés para ampliar información sobre o novo plan formativo:

https://www.csd.gob.es/es/csd/ensenanzas/periodo-transitorio/normas-calendario-de-extincion-y-planes-formativos

 

OS NIVEIS QUE NON ACADEN UN Nº SUFICIENTE DE MATRÍCULAS SERÁN CANCELADOS.

 

A Coruña, 31 de MAIO de 2024

O SECRETARIO XERAL

 

 

Print Friendly, PDF & Email