CIRCULAR Nº 24/2019

ASUNTO:    CURSO DE XUÍZ CALIFICADOR DE TÉCNICA.

DESTINATARIO:    CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS. 

DATA: SÁBADO 19/10/2019.

LUGAR: CENTRO DE TECNIFICACION DE PONTEVEDRA.

HORARIO: De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas (excepto os xuices de mesa que so asistirán en horario de tarde). 

MATERIAL: Dóbok, útiles de escritorio e regulamento actualizado – Descargar da web.

TEMAS:         Regulamento infantil e adultos (DESCARGAR REGULAMENTO DA WEB E LEVAR O CURSO. O CURSILLISTA DEBERÁ TER ESTUDIADO DITO REGULAMENTO ANTES DA ASISTENCIA Ó CURSO).

No aparatado DESCARGAS DA WEB aloxarase o modelo de exame a realizar para superar o curso.

 • Regulamentos propios da FGT – RFET.
 • Actualización técnica e novas modificacións dos regulamentos.
 • Código de puntuacións e penalizacións.
 • Unificación de criterios técnicos.
 • Mesa de control, suma de calificacións e medias.

CUOTAS: 

 • Xuiz de Mesa ………………….. 65,00 euros
 • Xuiz Autonómico …………………… 100,00 euros
 • Xuiz Nacional ……………………….. 165,00 euros
 • Reciclaxe ……………………………… Gratuito (para colexiados)

20,00 euros (non colexiados)

INSCRIPCIÓNS: Na Federación Galega de Taekwondo, antes das 13:00 horas do VENRES 11/10/2019.– IMPRESCINDIBLE TRAMITAR A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB E REMITIR ORIXINAIS ASINADOS E SELLADOS POR CORREO POSTAL.

Os xuices que acudan á ACTUALIZACIÓN tamén deben inscribirse na correspondente aplicación web indicando “reciclaxe” na súa categoría.

*NON se admitirán inscricións sen licencia nacional solicitada no momento da tramitación inicial.

DOCUMENTACIÓN:

 • Impreso de Actividades Nacionales cubierto na súa totalidade e asinado.CUBRIR A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB E ENVIAR ASINADO.
 • Fotocopia del DNI por ambas caras.
 • Autorización paterna para os menores de idade.

Para Xuíz de Mesa:

 • Cinturón marrón e ter 14 anos cumplidos, e cinto marrón.

Para Xuíz Autonómico:

 • Cinturón negro 1º dan como mínimo
 • Levar un ano como Xuiz de Mesa
 • Xuiz de Mesa COLEXIADO actualmente

Para Xuíz Nacional:

 • Xuíz Autonómico COLEXIADO actualmente.
 • Cinturón negro 2º dan como mínimo
 • Levar un ano como Xuíz Autonómico.

ESTA TITULACIÓN TEN A MESMA VALIDEZ QUE A DE ÁRBITROS DE COMBATE PARA O ACCESO Ó EXAME DE CINTOS NEGROS.

É IMPRESCINDIBLE QUE O IMPRESO DE ACTIVIDADES NACIONAIS VEÑA TOTALMENTE CUBERTO E ASINADO E COA COPIA DO DNI.

 AVISO IMPORTANTE PARA OS PROXIMOS CURSOS DE XUICES PUNTUADORES

DENDE O DEPARTAMENTO DE ARBITRAXE DE TECNICA POÑEMOS NO VOSO COÑECEMENTO QUE PARA OS CURSOS DE XUIZ PUNTUADOR REXIONAL E NACIONAL, SERÁ IMPRESCINDIBLE SABER TODOS OS PUMSES ATA O JANSU INCLUIDO. FARASE UN EXAMEN PRÁCTICO QUE DEMOSTRE O COÑECEMENTO DOS MESMOS. Non se valorará a súa execución, senon o seu coñecemento, xa que consideramos que é imposible valorar un pumse que non se sabe facer. Este apartado non é obrigatorio para os xuíces de mesa, só para os aspirantes a xuíz autonómico e nacional.

Para calquera dúbida, podedes contactar con Esperanza Meilán en lualpanto@gmail.com  ou nos teléfonos 600 550 618 ou no 649 018 298.

A Coruña, 17/09/2019.

Print Friendly, PDF & Email