CIRCULAR Nº 25/2019

DESTINATARIO: Todo-los Clubes e Ximnasios.

ASUNTO: CURSO DE ARBITRAXE DE COMBATE ATA NACIONAL.

DATA: SABADO, 26/10/2019.

LUGAR: Betanzos  no Eddificio Liceo – Praza de Galicia, 1 – 15319 Betanzos  – A Coruña (CAMBIASE A SEDE DO CGTD COMO SE INDICARA INICIALMENTE)

HORARIOS: De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas.

INSCRICIÓNS: Na Federación Galega de Taekwondo, APLICACIÓN WEB REMITINDO ORIXINAIS ASINADOS COA COPIA DO DNI – PRAZO DE INSCRICIÓN ABERTO ATA AS 13.00 HORAS DO 17/10/2019. IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB.

*NON se admitirán inscricións sen licencia nacional solicitada no momento da tramitación inicial.

CUOTAS DO CURSO:

  • Xuiz Cronometrador.…………………….. 65,00 Euros
  • Árbitro Rexional …………………….…… 100,00 Euros
  • Árbitro Nacional ……………………….… 165,00 Euros
  • Reciclaxe:

Árbitros, Monitores e Adestradores   

COLEXIADOS COMO ÁRBITROS ——— GRATIS

NON COLEXIADOS COMO ÁRBITROS —— 20 Euros

TEMPOS DE PERMANENCIA E GRAOS:

Para Xuiz Cronometrador: Grao mínimo cinto AZUL.-Idade 14 anos cumpridos. 

Para Árbitro Rexional: Grao mínimo Cinto Negro 1º DAN.-Un ano de xuiz cronometrador, colexiación actual como xuiz cronometrador. 

Para Árbitro Nacional: Grao mínimo Cinto Negro 2º DAN.-Un ano de árbitro rexional (ou Interrexional)- (Aprobado en Asamblea Xeral da FET de data 11/06/2008), colexiación actual como árbitro rexional. 

DOCUMENTACIÓN: A documentación a presentar é a seguinte: 

Para Xuiz Cronometrador

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou Libro de Familia.

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

– Ter licencia federativa do presente ano 2019.

-Cinto AZUL.

  

Para Árbitro Rexional

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada. – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia.

– 1º DAN.

– Título de xuiz cronometrador – 1 ano

– Colexiación en vigor de xuiz cronometrador.

– Ter licencia federativa do ano 2019

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

 

Para Árbitro Nacional

– Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada. – APLICACIÓN WEB.

– Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia.

– 2º DAN.

– Título de árbitro rexional – 1 ano

– Colexiación en vigor de árbitro rexional.

– Ter licencia federativa do ano 2019.

– Autorización paterna ós menores de 18 anos – QUEDARÁ EN POSESIÓN DO CLUBE QUEN CERTIFICA TELA NO SEU PODER A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. DEBERÁ POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT DE XEITO INMEDIATO SE LLE FOSEN REQUERIDAS.

 

É imprescindible para se presentar ao curso pertencer a clube afiliado a esta FGT no ano 2019 e contar con licencia nacional tramitada (non se admite o trámite xunto coa inscrición).

 

MATERIAL: Deberán presentarse provistos de: Dóbok, libreta, regulamento IMPRESO E ESTUDIADO, e bolígrafo. Todo-los cursillistas deberán acudir en dobok ó curso.

 

Este curso realizarase polas Normas da Federación Mundial W.T.F.

En caso de non haber inscricións suficientes poderase suspender o Curso.

Non se admitirá documentación en trámite polo que deberán anticiparse a solicitar o que lles falte con suficiente tempo para o día que finalice o prazo ter toda a documentación COMPLETA. 

Para a reciclaxe, os interesados, deberán estar en posesión da licencia de 2019 e enviar o impreso de inscrición (aplicación web) debidamente cumplimentado indicando que é para reciclaxe.

É IMPRESCINDIBLE QUE O IMPRESO DE ACTIVIDADES NACIONAIS VEÑA TOTALMENTE CUBERTO A TRAVÉS DA WEB E ASINADO EN ORIXINAL XUNTANDO DNI.

A Coruña, a 17/10/2019.

 

O SECRETARIO XERAL

Print Friendly, PDF & Email