CIRCULAR Nº 25/2020

ASUNTO:    CURSO DE XUÍZ CALIFICADOR DE TÉCNICA ONLINE.

DESTINATARIO:    CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS. 

DATA: SÁBADO 21/11/20.

LUGAR: AULA VIRTUAL DA FGT – ACCEDER DENTE A WEB DA FGT https://fgt.org.es/aula/aulafgt/

HORARIO: De 10.00 a 14.00 HORAS. 

MATERIAL: Útiles de escritorio e regulamento actualizado – Descargar da web.

TEMAS:  Regulamento infantil e adultos (DESCARGAR REGULAMENTO DA WEB OFICIAL DA FGT. CALQUERA INDICACIÓN PARA OS CURSILLISTAS, ENVIARASE A TRAVÉS DA AULA VIRTUAL).

 • Regulamentos propios da FGT – RFET.
 • Actualización técnica e novas modificacións dos regulamentos.
 • Código de puntuacións e penalizacións.
 • Unificación de criterios técnicos.
 • Mesa de control, suma de calificacións e medias.

CUOTAS: 

 • Xuiz de Mesa ………………….. 65,00 euros
 • Xuiz Autonómico …………………… 100,00 euros
 • Xuiz Nacional ……………………….. 165,00 euros
 • Reciclaxe ……………………………… Gratuito (para colexiados)

20,00 euros (non colexiados)

 

INSCRICIÓNS: Na Federación Galega de Taekwondo, APLICACIÓN WEB REMITINDO A DOCUMENTACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO NUN ÚNICO PDFPRAZO DE INSCRICIÓN ABERTO ATA AS 13.00 HORAS DO 12/11/2020. IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB.

MOI IMPORTANTE – OS CLUBES FARÁN A INSCRICIÓN COMA SEMPRE E OS DEPORTISTAS DEBEN ACCEDER Á AULA VIRTUAL ONDE APARECERÁN MATRICULADOS NO CURSO UNHA VEZ CURSADA A INSCRICIÓN POR PARTE DO SEU ADESTRADOR.  SE NON TEÑEN CONTA DE ESTUDIANTE NA AULA, DEBEN CREALA. SE A TEÑEN USARÁN A MESMA DE ACCESOS ANTERIORES. NON CREAR UNHA NOVA POR FAVOR. GRACIAS.

*NON se admitirán inscricións sen licencia nacional solicitada no momento da tramitación inicial.

 

DOCUMENTACIÓN:

 • Impreso de Actividades Nacionales cubierto na súa totalidade

CUBRIR A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB E ENVIAR ASINADO.

 • Fotocopia del DNI por ambas caras.
 • Autorización paterna para os menores de idade.

 

Para Xuíz de Mesa:

 • Cinturón vermello e ter 14 anos cumplidos.
 • Licencia en vigor no presente ano.

 

Para Xuíz Autonómico:

 • Cinturón negro 1º dan como mínimo
 • Poseer o título de Xuiz de Mesa.
 • Xuiz de Mesa COLEXIADO actualmente
 • Licencia en vigor no presente ano

Para Xuíz Nacional:

 • Xuíz Autonómico COLEXIADO actualmente.
 • Cinturón negro 2º dan como mínimo
 • Poseer o título de Xuiz Autonómico.
 • Licencia en vigor no presente ano.

 

ESTA TITULACIÓN TEN A MESMA VALIDEZ QUE A DE ÁRBITROS DE COMBATE PARA O ACCESO Ó EXAME DE CINTOS NEGROS.

É IMPRESCINDIBLE QUE O IMPRESO DE ACTIVIDADES NACIONAIS VEÑA TOTALMENTE CUBERTO E ASINADO E COA COPIA DO DNI.

 

AVISO IMPORTANTE: O exame será tipo test.

DENDE O DEPARTAMENTO DE ARBITRAXE DE TECNICA POÑEMOS NO VOSO COÑECEMENTO QUE PARA OS CURSOS DE XUIZ PUNTUADOR REXIONAL E NACIONAL, SERÁ IMPRESCINDIBLE SABER TODOS OS PUMSES ATA O HANSU INCLUIDO. FARASE UN EXAMEN PRÁCTICO QUE DEMOSTRE O COÑECEMENTO DOS MESMOS. Non se valorará a súa execución, senon o seu coñecemento, xa que consideramos que é imposible valorar un pumse que non se sabe facer. Este apartado non é obrigatorio para os xuíces de mesa, só para os aspirantes a xuíz autonómico e nacional.

Como consecuencia da extraordinaria situación que estamos a vivir polo Covid-19, o examen práctico faráse na casa a través da plataforma que a FGT habilitará para o curso, adaptándose ao espazo que cada un teña na casa, ou, quen o prefira, poderá enviar un vídeo por whatsapp. Sabemos que moit@s de vos non tedes sitio na vivenda para realizar un pumse, de modo que podedes amoldalos ao espazo do que dispoñades.

De todos os xeitos, en canto se poida facer un curso en condicións axeitas, cumprindo con todas as garantías de saúde para todos, será obrigatorio para os novos xuíces puntuadores (NON PARA OS DE MESA), acudir para unha reciclaxe.

Para calquera dúbida ou suxerencia, podedes contactar con Esperanza Meilán en lualpanto@gmail.com  ou nos teléfonos 600 550 618 ou no 649 018 298. Calquera aportación ou idea que vexades que poidera mellorar o funcionamento do curso, será aceptada de moi bo grao, xa que entre tod@s poderemos saír adiante.

 

A Coruña, 06/10/2020.

 

Print Friendly, PDF & Email