Circular 40/2022

ASUNTO: EXAME DE CINTO NEGRO ATA 4º DAN DE HAPKIDO

 1. DATA: Sábado, 20/11/2022.
 1. LUGAR: Instalacións do Ximnasio Estudio Garrapucho. Paseo de Ronda, 56. A Coruña.
 1. HORARIO: De 11.00 a 14.00 horas.
 1. INSCRICIÓNS: A través da aplicación web da FGT antes das 13.00h do 15/11/2022. Non é preciso enviar nada físicamente. Simplemente remitir, vía mail nun único pdf, folla de actividades nacionais xerada pola aplicación web e DNI por ambas caras.

 

 1. CUOTA DO EXAME:

 

 • 1 DAN – 120 EUROS.
 • 2 DAN – 160 EUROS.
 • 3 DAN – 185 EUROS.
 • 4 DAN – 210 EUROS.

 

 1. Impreso oficial de inscrición en actividades nacionais, CUBERTO NA APLICACIÓN WEB.
 • Fotocopia do D.N.I. por ambas caras.
 • Fotocopia do resguardo bancario de ingreso da cuota correspondente.
 • Folla oficial de liquidación de clube e xustificate de pago.
 • Autorización paterna aos menores de 18 anos – O CLUBE DEBERÁ RESPONSABILIZARSE DAS MESMAS E POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT SE FOSEN REQUERIDAS.

 

 1. REQUERIMENTOS:

VER REGULAMENTO OFICIAL DA RFET http://www.fetaekwondo.net/reglamentos/

MOI IMPORTANTE:

 1. Non se aceptará a inscrición de ningún aspirante se o clube non está ó corrente das súas cuotas e reafiliado no ano 2022.
 2. O exame realizarase polo regulamento que actualmente está en vigor e que pode consultarse na web oficial desta RFET que prevalece sobre calquera erro que poida conter a persente circular.
 3. A aqueles aspirantes que non aporten correctamente TODA a documentación solicitada, dentro do prazo, anularáselles o exame, segundo consta no Regulamento Nacional.
 4. Os aspirantes deberán estar ó día cos pagos de cursos de formación coa FGT.

A Coruña, 09/11/2022.

Print Friendly, PDF & Email