Quedan convocadas e convocados todos/-as os taekwondistas pertencentes á Universidade de Vigo a participar nas probas selectivas que se realizarán o vindeiro sábado 5 de marzo ás 10.30  no ximnasio As Sport de Vigo, para configurar o equipo na modalidade de combate que representará a esta universidade nos próximos Campionatos de España Universitarios de Taekwondo e  que con toda probabilidade se celebrarán na rexión de Murcia na última semana de maio (aínda por confirmar). Os responsables técnicos son Erea Andrade e Salvador Fontán.

As probas selectivas na modalidade de Poomsae individual masculino e feminino quedan pendentes de realización á espera da convocatoria oficial por parte da universidade organizadora (UCAM).

É preciso estar inscrito/-a previamente no aplicativo Campus Activo.

Toda a información en:

https://campusactivo.uvigo.gal/campusactivo/publica/actividad/ampliar.xhtml?idobjsel=3402

 

1.-   Nivel deportivo mínimo esixido para a competición:

o          Estar en posesión do grao de cinto vermello e cumprir, polo menos, unha das

  • Ser medallista no Campionato de España absoluto, Sub-21 ou júnior de Taekwondo  na última edición celebrada.
  • Ser medallista no Campionato de España Universitario  de Taekwondo na última edición celebrada.
  • Ser medallista no Campinato Autonómico absoluto, Sub-21 ou júnior de Taekwondo na última edición celebrada.

 

o          Se non cumprise ningún dos criterios anteriores o/a  asesor técnico podería ter en conta os resultados en competicións nacionais e internacionais acadados polo/a aspirante nas últimas tempadas e a súa traxectoria deportiva xeral.

 

2.- O equipo representativo da Universidade de Vigo estará integrado, na modalidade de Combate, por un alumno e unha alumna por cada un dos pesos que inclúa o programa de competición. Cando o/a deportista seleccionado/a fose o/a medallista de ouro do CEU da edición anterior, excepcionalmente poderá engadirse nesa categoría e peso un/unha segundo/a deportista, sempre que cumpra os requisitos do punto 1 e que o permita o regulamento técnico da competición.

No caso de presentarse varias persoas deportistas do mesmo peso seleccionarase a persoa que gañe as probas de preselección que se celebrarán previamente.

Na modalidade de Poomsaes o equipo representativo estará integrado por un home e unha muller, esta cifra poderá ser incrementada baixo criterio técnico se o regulamento técnico da competición o permitira e se seleccionará á persoa deportista cos mellores resultados nas dúas últimas tempadas.

 

3.- Exclusións:

Resérvase o dereito de excluír do equipo a aquelas persoas deportistas que, aínda reunindo os méritos precisos presenten algunha das seguintes circunstancias.

-Non acudir ás concentracións ás que se lles convoque sen causa xustificada e coa antelación precisa.

-Non dar o peso requerido nalgunha das concentracións ou adestramentos.

-Presentar un estado manifesto de mala forma que indique falta de adestramento e, polo tanto, un alto grao de desinterese ou falta de compromiso.

 

4.- Para facer a selección valoraranse, por esta orde, os seguintes aspectos:

o          Resultados obtidos  no Campionato Galego Universitario e/ou nas probas de selección, no caso de que se convoquen.

o          Resultados obtidos en competicións oficiais ao longo da tempada en curso.

o          Valoración do/a responsable técnico/a.

Print Friendly, PDF & Email