CONVOCATORIA DE SAÍDA COA SELECCIÓN GALEGA
Obxecto: Cto. De España Absoluto Data: 09/03/19
Data de saída: Regreso:
Lugar: Alicante (Pabellón Pedro Ferrándiz)
Saída dende:
Regreso dende: Horario:
Aloxamento en:
Localidade/Provincia/ País:
Responsables: Miguel A. Cortegoso
Tlfs: 699705939 ou
Listado de convocados/as:
Nome e apelidos: Peso (Kg.) Club
Laura Lorenzo Amoedo -46 Tao
Sara Cortegoso Lima -46 Mace Sport
María González Nóvoa -49 Couto
Alma María Pérez Parrado -53 Suh Sport
Uxía Ogea Costas -53 Mace Sport
Arlet Ortíz Benito -57 Mat´s
Miryam García Vidal -62 Patiño
Lorena Pardo Dos Santos -62 Garrapucho
Laura Dosil Gago -67 Natural Sport
Lúa María Piñeiro -67 Natural Sport
Sofía Pérez Riesco -73 Natural Sport
Tania María Castiñeira Echevarría 73 Hebe
Alberto Verea Seijas -54 Maniotas
Diego Martínez Lijo -58 Natural Sport
Artai Pazos Pavón -63 Mace Sport
Manuel Parada Martínez -68 Natural Sport
Unai Silva Pazos -68 Mace Sport
Brais Iglesias Fernández -74 Natural Sport
José Fernández Rey -74 Natural Sport
Adrián Pombo Romero -80 Natural Sport
Iván García Rodríguez -87 Mat´s
Pablo Fernández Eiras 87 Mat´s
Junior Luciano Martínez Castillo 87 Hebe
Tito González
E-mail: direcciondeportiva@taekwondogalego.gal
NOTA:
Os/as deportistas deberán de vir provistos de toda a documentación precisa para viaxar así como de todas as proteccións obrigatorias (icluído bocal e protectores de empeine electrónicos) así como daquelas que precisaran, incluíndo taping. Por motivos sanitarios, cada deportistas deberá de traer o seu propio bidón de auga.
(*)No caso dos menores de edade, terán que traer autorización dos titores legais.
No caso de que un/ha deportista non poida asistir por motivos de lesión, deberá de remitir o informe ou certificado médico correspondente. Lémbrase que as convocatorias de seleccións galegas son de obrigado cumprimento excepto causas de forza maior que deben de ser documentadas.
No caso de ausencia por causa xustificada, notificar previamente á data da convocatoria a mesma.
CONSULTAS:
Á dirección deportiva :
Tito González
E-mail: direcciondeportiva@taekwondogalego.gal
Teléfono/s: 620550653 ou
OUTRAS OBSERVACIÓNS:
DOCUMENTACIÓN:    D.N.I., licencia, permiso paterno.
EQUIPAJE:
EQUIPACIÓN: Oficial FGT
Print Friendly, PDF & Email