CIRCULAR 22/2012.

ASUNTO: EXAME DE CINTOS NEGROS DE HAPKIDO.

DATA: SÁBADO, 6 DE OUTUBRO DE 2012.

LUGAR: COMPLEXO DEPORTIVO DE ELVIÑA – A CORUÑA.

HORARIO: DE 10 A 13 HORAS.

INSCRICIÓNS: Na aplicación web antes das 13.00 horas do 28 de setembro. A folla de liquidación que sae completamente cuberta da aplicación deberase imprimir, asinar e remitir a esta FGT en orixinal xunto coa copia do DNI, liquidación e xustificante de pago.

NON SE ADMITIRÁN INSCRICIÓNS FORA DE PRAZO.

Se non se acada un nº mínimo de inscricións, esta FGT podería suspender a actividade.

Para máis información consultar a Antonio García – Director da Área de Hapkido desta FGT – Tel. 615766848.

Requisitos de acceso a exame (VER REGULAMENTO EN VIGOR DA RFET).

Os inscritos que non reúnan requisitos perderán o importe do exame.

VER REGULAMENTO EN:

http://www.fetaekwondo.net/pdf/32e1d0114344b4b81b70c19deef90ce5.pdf

A Coruña, 14 de setembro de 2012.

Print Friendly, PDF & Email