CONVOCATORIA DE SAÍDA COA SELECCIÓN GALEGA COMBATE
Obxecto: Open de París Data: 16-17/11/2019
Data de saída: Regreso:
Lugar: Villebon/Yvette – París
Saída dende: Horario:
Regreso dende: Horario:
Aloxamento en:
Localidade/Provincia/ País:
Responsables: Pablo Carou / Miguel Cortegoso
Tlfs: ou
Listado de convocados/as:
Nome e apelidos: Peso (Kg.) Club
Noa Romero Fernández -33 Natural Sport
Samuel Meilán Irago -49 Tao
Adrián Salanova Liste -61 Maniotas
Sergio Troitiño Amoedo 65 Mat´s
Alessandra Imparato Pomares -51 Mace Sport
María Ferreiro Domínguez -46 Couto
Diana Siota Coello -49 Couto
Irene Montemuíño -55 Natural Sport
Cloe Iglesias Rial -59 Patiño
Ainoha García Rodríguez -63 Couto
Desirée Rivadulla Lorenzo 68 Suh Sport
Alejandro Paz Albores -55 Natural Sport
Yadira Reimúndez Queimadelos -52 Mat´s
Giovanni Imparto Pomares -55 Mace Sport
Carlos Sebastián Medranda Piedras -63 Mace Sport
Alma María Pérez Parrado -53 Suh Sport
Arlet Ortíz Benito -57 Mat´s
José Fernández Rey -74 Natural Sport
Miryam García Vidal -63 Patiño
Pablo Patiño Pombal -68 Patiño
Miguel Ángel Cortegoso Estonllo Técnico FGT
Raúl Bouzas Somoza Técnico FGT
NOTA:
Os/as deportistas deberán de vir provistos de toda a documentación precisa para viaxar así como de todas as proteccións obrigatorias (icluído bocal e protectores de empeine electrónicos) así como daquelas que precisaran, incluíndo taping. Por motivos sanitarios, cada deportistas deberá de traer o seu propio bidón de auga.
(*)No caso dos menores de edade, terán que traer autorización dos titores legais.
No caso de que un/ha deportista non poida asistir por motivos de lesión, deberá de remitir o informe ou certificado médico correspondente. Lémbrase que as convocatorias de seleccións galegas son de obrigado cumprimento excepto causas de forza maior que deben de ser documentadas.
No caso de ausencia por causa xustificada, notificar previamente á data da convocatoria a mesma.
CONSULTAS:
Á dirección deportiva :
Tito González
E-mail: direcciondeportiva@taekwondogalego.gal
Teléfono/s: 620550653 ou
Print Friendly, PDF & Email