CONVOCATORIA DE SAÍDA COA SELECCIÓN GALEGA
Obxecto: Presidents cup for children Data: 2-3/02/2019
Data de saída: Regreso:
Lugar: Sindelfingen, Alemania
Saída dende: Horario:
Regreso dende: Horario:
Aloxamento en:
Localidade/Provincia/ País:
Responsables: Pablo Carou
Tlfs: 616062843 ou
Listado de convocados/as:
Nome e apelidos: Peso (Kg.) Club
Anxo Vidal Torres -33 Natural Sport
Mateo Boudjenane Liñares -45 Boudsport
Samuel Meilán Irago -49 Tao
Sergio Troitiño Amoedo 65 Mat´s
NOTA:
Os/as deportistas deberán de vir provistos de toda a documentación precisa para viaxar así como de todas as proteccións obrigatorias (icluído bocal e protectores de empeine electrónicos) así como daquelas que precisaran, incluíndo taping. Por motivos sanitarios, cada deportistas deberá de traer o seu propio bidón de auga.
(*)No caso dos menores de edade, terán que traer autorización dos titores legais.
No caso de que un/ha deportista non poida asistir por motivos de lesión, deberá de remitir o informe ou certificado médico correspondente. Lémbrase que as convocatorias de seleccións galegas son de obrigado cumprimento excepto causas de forza maior que deben de ser documentadas.
No caso de ausencia por causa xustificada, notificar previamente á data da convocatoria a mesma.
CONSULTAS:
Á dirección deportiva :
Tito González
E-mail: direcciondeportiva@taekwondogalego.gal
Teléfono/s: 620550653 ou
Print Friendly, PDF & Email