CONVOCATORIA DE SAÍDA COA SELECCIÓN GALEGA

IMPORTANTE

Viaxe President´s cup Xúnior – Turquía

Saída:   Mércores 6 de Febreiro

PONTEVEDRA (Avda. de Marín) – 23:30 h.

VIGO (Plaza de España) – 00:00 h.

OURENSE (Rotonda del Couto) – 01:00 h.

MADRID (barajas) – 08:25 h.

Regreso: Lúns 11 de Febreiro

MADRID (barajas) – 18:35 h.

 

IMPORTANTE:

Levar toda a documentación (Pasaporte, DNI e tarxeta sanitaria), e permiso de viaxe.

Consultar condicións particulares de cada compañía de telefonía.

Tende en conta que a moeda oficial non e o euro, pero para cualqueira necesidade pódese cambiar alí.

Levade 20 € preparados para o visado.

Equipaxe de man.

 

Obxecto: Presidents cup for children Data: 9-10/02/2019
Data de saída: Regreso:
Lugar: Antalya, Turquía
Saída dende:
Regreso dende: Horario:
Aloxamento en:
Localidade/Provincia/ País:
Responsables: Pablo Carou
Tlfs: 620550653 ou
Listado de convocados/as:
Nome e apelidos: Peso (Kg.) Club
Cloe Iglesias Rial -59 Patiño
Ainoha García Rodríguez -59 Couto
Desirée Rivadulla Lorenzo 68 Suh Sport
Alejandro Paz Álbores -55 Natural Sport
Javier Torrado Martínez -59 Suh Sport
Pablo Patiño Pombal -63 Patiño
NOTA:
Os/as deportistas deberán de vir provistos de toda a documentación precisa para viaxar así como de todas as proteccións obrigatorias (icluído bocal e protectores de empeine electrónicos) así como daquelas que precisaran, incluíndo taping. Por motivos sanitarios, cada deportistas deberá de traer o seu propio bidón de auga.
(*)No caso dos menores de edade, terán que traer autorización dos titores legais.
No caso de que un/ha deportista non poida asistir por motivos de lesión, deberá de remitir o informe ou certificado médico correspondente. Lémbrase que as convocatorias de seleccións galegas son de obrigado cumprimento excepto causas de forza maior que deben de ser documentadas.
No caso de ausencia por causa xustificada, notificar previamente á data da convocatoria a mesma.
CONSULTAS:
Á dirección deportiva :
Tito González
E-mail: direcciondeportiva@taekwondogalego.gal
Teléfono/s: 620550653 ou
OUTRAS OBSERVACIÓNS:
DOCUMENTACIÓN:    D.N.I., licencia, permiso paterno.
EQUIPAJE:
EQUIPACIÓN: Oficial FGT
Print Friendly, PDF & Email