REUNIÓN RANKEABLES GALICIA TÉCNICA

Reunidos por zoom ás 10:30 da mañá do día 17 de setembro os seguintes membros dos Torneos rankeables de Galicia:

 • Noelia Pérez (Directora Técnica)

 • Sergio García (Club Patiño Moaña)

 • José Mª Vega (Club Neka)

 • Sabela Lonja e Francisco Javier Sieira (TKD Sada)

 • Sarai Pazos (Mace Sport)

 • Esperanza Meilán (Directora de arbitraxe de Técnica)

Os torneos rankeables de técnica para esta tempada 2022-2023 serán os seguintes:

 • Moaña (Patiño): 2 de outubro.

 • Pontevedra (Mace): 1 de novembro

 • Moaña (Hebe): 27 de novembro

 • Monforte (Neka): 17 de decembro

 • Sada (TKD Sada): 11 de marzo

 • Ourense (Couto): pendente de data

Acordan os seguintes puntos:

 • Non subir as cotas de inscrición dos torneos.

 • As gratificacións aos xuíces terán un importe mínimo e un máximo en función do número de inscricións ou ingresos e gastos de cada campionato. É dicir, cada organizador poderá pagarlle aos xuíces de acordo ás súas posibilidades dentro dos límites estipulados na seguinte táboa de gratificacións:

CATEGORÍA

MEDIO DIA

MÍNIMO

MÁXIMO

Xuíz Nacional

35 €

65 €

70 €

Xuíz Autonómico

25 €

40 €

55 €

Xuíz de Mesa

20 €

35 €

40 €

Remata a reunión ás 11:50.

Print Friendly, PDF & Email