Comunicación de resultados deportivos

Remitir totalmente cuberto e asinado nun prazo máximo de 7 días dende a celebración da competición.

DEBERÁ ACREDITARSE DOCUMENTACIÓN QUE XUSTIFIQUE O POSTO E A PARTICIPACIÓN.

Por favor, non modificar a estructura da folla. O documento debe de ser asinado e remitido (vía mail) polo adestrador ou responsable do clube. Gracias.