Regulamento do Departamento de Técnica 2020

Aprobado en Comisión Delegada o 07/05/2020.