CONVOCATORIA DE SAÍDA COA SELECCIÓN GALEGA
Obxecto: Cto de España Xúnior Data: 6-7/12/2020
Data de saída: Regreso:
Lugar: Benidorm
Saída dende:
Regreso dende: Horario:
Aloxamento en:
Localidade/Provincia/ País:
Responsables: Pablo Carou
Tlfs: ou
Listado de convocados/as:
Nome e apelidos: Peso (Kg.) Club
Aitana Fariña Mallon -44 Maniotas
María Ferreiro Domínguez -49 Couto
Yadira Reimúndez Queimadelos -55 Mat´s
Fátima Martínez Fernández -63 Couto
Ainoha García Rodríguez 63 Couto
Fernando Davila Rodríguez -48 KaeSport
Samuel Meilán Irago -55 Tao
Lois Tomás González -63 Natural Sport
Martín Conde Abad -73 Couto
Sergio Troitiño Amoedo 73 Mat´s
NOTA:
Os/as deportistas deberán de vir provistos de toda a documentación precisa para viaxar así como de todas as proteccións obrigatorias (icluído bocal e protectores de empeine electrónicos) así como daquelas que precisaran, incluíndo taping. Por motivos sanitarios, cada deportistas deberá de traer o seu propio bidón de auga.
(*)No caso dos menores de edade, terán que traer autorización dos titores legais.
No caso de que un/ha deportista non poida asistir por motivos de lesión, deberá de remitir o informe ou certificado médico correspondente. Lémbrase que as convocatorias de seleccións galegas son de obrigado cumprimento excepto causas de forza maior que deben de ser documentadas.
No caso de ausencia por causa xustificada, notificar previamente á data da convocatoria a mesma.
CONSULTAS:
Á dirección deportiva :
Tito González
E-mail: direcciondeportiva@taekwondogalego.gal
Teléfono/s: 620550653 ou
OUTRAS OBSERVACIÓNS:
DOCUMENTACIÓN:    D.N.I., pasaporte, licencia, licencia WT, autorización de viaxa e permiso paterno.
EQUIPAJE:
EQUIPACIÓN: Oficial FGT
Print Friendly, PDF & Email