CONVOCATORIA DE XUICES AUTONOMICO ADULTOS
Teo, 9 de xaneiro de 2022
REUNIÓN ARBITRAL: 09:30
NOMBRE TITUL CATEG. CLUB MAÑANA TARDE
María Bautista Maestre NA AAA SARES X X
Concepción Mtnez. Carballo NA AAA SARES X X
Eduardo González Pérez NA AAA TAO NO X
Juan José Costa Fontán NA AA TAO NO X
Antía García Blanco NA AAA TAO X X
José A. Seguín Cid NA AAA TAO X X
Yago Bernárdez Conde NA AAA OMNIHUM X X
Odhra Di-Martino Fermín NA AAA HEBE X X
Manuel Paz Romero NA AA HEBE X NO
Bárbara Di-Martino XM XM HEBE X NO
Diego Chousa Otero NA AAA TKD SADA X X
Verónica Piñeiro Muñiz NA AAA MALAMIA X X
Francisco I. Tilve García NA AAA LEAM X X
Brais González Fernández NA AAA SEUNGSP X X
Renso E. Rguez. Redondo NA AAA MACE X X
Jesús López Ramos NA AAA GARRAP X X
Sergio Cobas Villares NA AAA GARRAP X X
Jorge Leiro Dozo NA AAA INNAE X X
Iago Gil Vázquez XM XM HEBE X NO
Angela Paz Romero XM XM HEBE X NO
Adrián Zas Otero XM XM TK DENODO X X
Mara Alonso Rguez. XM XM TK DENODO X X
Martín Lois Fdez. XM XM TK DENODO X X
XM XM TK DENODO X X
Marcos Lois Bravo SPEAKER TK DENODO X X
Print Friendly, PDF & Email