NOVA DATA – 06/03/2021

 

CIRCULAR E PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN DO EVENTO

IMPORTANTE: COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE A PROBA NO SEGUINTE FORMULARIO:  https://forms.gle/52upXvtgjhtLKFuk6

LER A CIRCULAR E PROTOCOLO CON ATENCIÓN POR FAVOR.

 

AVISOS:

La entrada se realizará desde las 9:00 h. hasta las 9:30 h. (acreditación y control de temperatura)
Por la tarde, desde las 15:00 h. hasta las 15:30 h.
Pueden acceder l@s deportistas que compitan en otra sesión, pero tendrán que situarse en la grada (no pueden bajar a la pista, salvo que sea para ayudar en la zona de calentamiento). Las gradas de la zona de competición y calentamiento están comunicadas entre si.
La salida se hará desde la zona de calentamiento, y no se podrá volver a entrar (salvo causa justificada), hasta la siguiente sesión, si es el caso.
Los desplazamientos entre la zona de calentamiento y competición solamente se podrá realizar con el acompañamiento de algún@ voluntari@.
A las 9:35 h. aproximadamente, se hará una reunión de delegad@s en la pista de competición para aclarar cualquier duda. Si fuese necesario a las 15:35 h. se hará otra reunión para delegad@s que no hayan asistido por la mañana.
La competición masculina comenzará a las 10:00 en punto y se prevé que pueda terminar sobre las 14:00 h. aproximadamente.
La femenina comenzará a las 16:00 h., siempre que no se produzca ningún retraso por la mañana, y terminará alrededor de las 19:00 h.
La entrega de medallas se realizará en el pódium situado en la pista de competición, al final de cada sesión. Se entregarán las medallas en una bandeja y serán l@s deportistas quienes se las pongan en el cuello.
El campeonato se celebrará sin público, pero podrá seguirse la retransmisión en directo. Se publicará el enlace.
 
Es muy importante mantener la distancia de seguridad en todo momento así como el uso permanente de mascarilla. Para competir os recordamos que se entregará una mascarilla higiénica al principio de cada combate que tendrán que ponerse para la realización del mismo, tirándola al terminar y volviéndose a colocar la que tenían.
Durante los descansos solo se puede bajar la mascarilla para beber.
RETRANSMISIÓN EN STREAMING:
- Pista 1. Mañana. Categoría Masculina:

https://youtu.be/PO35JvYmdPQ

- Pista 2. Mañana. Categoría Masculina: 

https://youtu.be/FvzGTHOnZ6E

- Pista 1. Tarde. Categoría Femenina: 

https://youtu.be/c7JCt12kqtc

- Pista 2. Tarde. Categoría Femenina: 
 
https://youtu.be/5NSUnk8RMvc

CIRCULAR Nº 01/2021

 

DESTINATARIO: CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS

ASUNTO: CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO MASCULINO E FEMININO 

 

 1. A COMPETICIÓN

 

 • LUGAR: Pavillón dos Remedios. Pardo de Cela, 2. 32002 Ourense.
 • DATA: Sábado, 6 marzo 2021.
 • HORÁRIO: Horario definitivo:

Categoría masculina de 10 a 14 horas, categoría feminina de 16 a 20 horas. Acceso á instalación con 30 minutos de antelación.

 

 1. NORMAS TÉCNICAS

 

 • INSCRICIÓNS: Todo-los clubes dados de ALTA na tempada 2021, poderán presentar un equipo masculino e un feminino. INSCRICIÓNS NO SISTEMA WEB – LÍMITE 13:00 horas do 14/01/2021. NON SE ADMITIRÁN INSCRICIÓNS FÓRA DE PRAZO.

 

MOI IMPORTANTE: APLICARASE PROTOCOLO COVID19 – https://mega.nz/file/0M4i3aLI#Chxe4KiVe05vBNZWfspUocr3zhQk-qfKT_vhdvr9AIE –  DA FGT E PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN (A CONTINUACIÓN DA CIRCULAR) ELABORADO PARA ESTA COMPETICIÓN.

  

 • GRAO MÍNIMO:

Masculino: cinto AZUL.

Feminino: cinto AZUL.

 • DOCUMENTACIÓN:
  • Autorización paterna de todo-los participantes que quedará custodiada polo clube. Este terá que poñelas a disposición da FGT se lle foran requeridas.
 • IDADES: So poderán participar os desportistas dos ANOS 2004 E ANTERIORES.
 • PROTECCIÓNS: Son estrictamente obrigatorias as protección oficiais regulamentarias.
 • OS COMBATES: Rexeranse polos tempos marcados polo Regulamento de Arbitraxe da WTF, podendo ser modificados pola organización segundo as necesidades da competición.
 • ARBITRAXE: Rexerase polo Regulamento actualmente en vigor, da WTF.
 • UNIFORMIDADE OBRIGATORIA DOS ÁRBITROS: Pantalón gris (non vaqueiro), camisa branca, garavata azul da FGT, zapatillas brancas e chaqueta azul mariño.
 • Aplicarase o protocolo Covid19 da FGT xunto coas normas aprobadas para a organización da competición que se xuntan a esta circular. LER, MOI IMPORTANTE.
 • IMPRESCINDIBLE ACUDIR Á COMPETICIÓN COA CORRESPONDENTE ACREDITACIÓN. DEBERÁNSE ACTUALIZAR OS DATOS DE CONTACTO E FOTOGRAFÍA, ANTES DE DESCARGALA.

 

 • PESOS

CATEGORIAS              MASCULINA            FEMININA

Mini-mosca                  – 54 kg.                        – 46 kg.

Mosca                         54 – 58                        46 – 49

Galo                            58 – 63                        49 – 53

Pluma                         63 – 68                         53 – 57

Lixeiro                         68 – 74                         57 – 62

Super-lixeiro                74 – 80                         62 – 67

Medio                          80 – 87                         67 – 73

Pesado                        + 87 Kgs.                    + 73 Kgs.

 

 • TROFEOS:

Individuais: Medallas para os tres primeiros clasificados.

Equipos: Trofeo aos tres primeiros clasificados, segundo o seguinte baremo:

Ouro: 7 puntos

Prata: 3 puntos

Bronce: 1 punto.

Nota: As medallas que se obteñan sen facer combate sí computarán.

 

 1. ORGANIZACIÓN

 

 • ORGANIZA: Clube COUTO, por delegación da Federación Galega de Taekwondo.
 • PESAXE: Venres día 22, provincia de:

Riveira: Club Natural Sport, ÁS 17.00 horas.

A Coruña: Gimnasio Garrapucho de 17:00 a 18:00 horas.

Marín: Ximnasio Mat´s de 16:00 a 17:00 horas.

Vigo: Ximnasio Seungsport. Rúa Travesía de Vigo, 36 interior.

De 16.30 a 18.00 horas.

Lugo: Ximnasio Jansu. Domingo Goas – Vilalba. De 17:00 a 18:00 horas.

Ourense: Ximnasio Couto. De 14:00 a 15:00 horas.

CGTD: Para deportistas do centro en horario habitual. Contactar con Jesús Benito.

 

 • SORTEO: Realizarao o Director de Arbitraxe o día anterior á competición. Aqueles delegados que queiran estar presentes deberán comunicarllo a arbitraxe@taekwondogalego.com
 • XUNTANZA DE DELEGADOS E ÁRBITROS: Celebrarase SEGUNDO CONVOCATORIA DO DEPARTAMENTOlémbrase a todo-los árbitros a obriga de asistir a esta reunión arbitral e parte do pago percibido corresponde á mesma.
 • COMEZO DA COMPETICIÓN: ás 10.00 horas.
 • A convocatoria de árbitros será realizada pola dirección de arbitraxe. Non é preciso nominar árbitros. Calquera consulta podedes dirixila a arbitraxe@taekwondogalego.com

 

 1. CONDICIÓNS ECONÓMICAS

 

 • PERTENZA A CLUBE FEDERADO: os desportistas, técnicos e árbitros deberán pertencer a un club afiliado á FGT na temporada 2021.
 • TÉCNICOS: Os que actuen como coach deberán estar inscritos no impreso electrónico oficial e colexiados.

 

 1. RECLAMACIÓNS:

 

 • COMITÉ DE CAMPIONATO: Estará formado por:

Presidente: Director de Arbitraxe.

Vocais: O director do clube organizador e dous técnicos máis que serán escollidos por sorteo o dia da competición ademáis do árbitro de mesa do tapiz no que se produza a reclamación.

 • RECLAMACIÓNS: Poderán ser polas causas que figuran no Regulamento de Arbitraxe da WTF, actualmente en vigor. Deberán facerse sempre por escrito, no impreso correspondiente e asinadas polo delegado oficial do club.

Ao entregar a reclamación, abonarase unha cuota de trinta euros (30 Euros), dos que se entregará o correspondiente recibo. No caso de que a reclamación sexa considerada, devovelrase o importe. O IMPRESO DE RECLAMACIÓN PODE SOLICITARSE Ó DIRECTOR DE ARBITRAXE.

 • Os delegados oficiais, que figurarán no impreso de inscrición, serán os únicos que poderán representar ao club en todo-los actos do campeonato. Os adestradores, co fin de dar unha boa imaxe do noso desporte, deberán vestir correctamente, a ser posible con chándal, e, en todo caso, con calzado desportivo, para evitar problemas co servicio de mantemento dos pavillóns.

A FGT non se fai responsable dos problemas orixinados polo incumprimento das normas que figuran nesta circular ou da lexislación vixente.

 

VER A CONTINUACIÓN PROTOCOLO DA COMPETICIÓN, NAS SEGUINTES PÁXINAS

 

A Coruña, 01/01/2021.

O SECRETARIO XERAL

 

PROTOCOLO

 

CAMPIONATO GALEGO SENIOR

OURENSE

23 DE XANEIRO 2021

 

 • INTRODUCCIÓN

No pasados meses de Novembro e Decembro escomenzamos a actividade competitiva presencial, realiozándose un total de dúas concentracións e dous campionatos. Tamén se realizou unha proba piloto, organizada polo responsable Covid19 da FGT. Con todos estos datos, e coñecendo a intención por parte da RFET de realizar o campionato de España senior, imos a realizar o vindeiro 23 de Xaneiro o campionato Galego senior en Ourense, no pavillón dos Remedios, sempre e cando a situación sanitaria o permita.

Dende a FGT somos coñecedores do gran impulso que significa voltar á “normalidade competitiva” realizando parte do calendario habitual, pero tendo en conta que debemos garantir en todo momento un entorno seguro para evitar riscos de contaxio da Covid 19, vémonos na obriga de deseñar uns protocolos exhaustivos que serán de obrigado cumprimento para tod@s @s asistentes.

O campionato vaise celebrar a porta pechada, sen asistencia de público, aínda que estamos a traballar para que poda verse en directo.

Vánse a realizar dúas sesións para evitar aglomeracións, unha de mañá e outra de tarde, dividindo en categoría feminina e masculina en cada xornada.

 

IMPORTANTE: COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE A PROBA NO SEGUINTE FORMULARIO:  https://forms.gle/52upXvtgjhtLKFuk6

 

 • MEDIDAS PREVENTIVAS

 

 • INSCRIPCIÓN. Realizaráse a través da plataforma da FGT, pero débese ter en conta a obligatoriedade de inscribir a deportistas e tamén a técnic@s, posto que de non estar inscrit@s non poderán acceder á instalación. Ninguén terá permitido o acceso á instalación deportiva sen a correspondente acreditación. Tamén deben estar inscrit@s @s árbitros, pero non farán a inscripción os clubes, xa que se xestionará dende a propia FGT, pero sí deberán descargar a correspondente credencial. Lembrade a necesidade de contar con enderezo electrónico, nº de teléfono e foto actualizada no perfil. Non se admitirán acreditacións sen estes datos.

O venres pola tarde-noite, unha vez rematadas as pesaxes, deberáse descargar a credencial no móvil para poder acceder ó pavillón.

 • TEST RÁPIDO DE ANTÍXENOS NASOFARINXEO OU PCR (non sendo válido o test serolóxico). Tod@s @s participantes (deportistas, técnicos, árbitros, voluntari@s, sanitarios), deberán realizar nas derradeiras 24 horas un test de antíxenos na súa zona de residencia, e será obrigatorio presentar un resultado negativo para acceder á instalación o día da competición. Ademáis, no caso d@s deportistas, deberán presentar esa proba negativa antes de acceder á pesaxe. No caso de non presentar a proba negativa non poderán acceder e polo tanto quedarían fora do sorteo.

Con independencia de levar a proba en man, sexa en papel ou sexa no móvil, @s directores ou responsables dos clubes deberán  remitilas todas xuntas á FGT para o seu archivo, excepto no caso de que haxa algún positivo, que por protección de datos non se enviará. Polo tanto, dende a FGT daríase de baixa a tod@ aqueles que non envíen o resultado.

Estas probas serán sufragadas pola propia FGT, sempre e cando cumpran as condicións específicas que serán comunicadas pola FGT ós clubes.

A FGT asumirá ata un máximo de 30 euros por proba. Deberase remitir factura a nome da FGT onde conste o nome e apelidos da persoa que realiza a proba. Á factura xuntarase unha certificación da titularidade da conta bancaria onde desexen recibir o importe.

(Datos factura:            Federación Galega de Taekwondo. Praza Agustín Díaz, 3. 15008 A Coruña. CIF: G15237233 ).

 

 • DECLARACION RESPONSABLE PARA A PARTICIPACION EN ACTIVIDADES. Cada asistente, xunto co test, deberá entregar na FGT ou na pesaxe a declaración responsable para a participación en actividades que tedes dispoñible no apartado Impresos da web oficial da FGT.
 • Os clubes deberán comunicarlle á dirección deportiva unha única sede de pesaxe no momento de realizar a inscripción (indicar sede na casilla URL da inscrición de cada deportista), a excepción d@s clubes con deportistas que adestran no CGTD, que poderán pesar nesa sede, e o resto de deportistas na sede habitual. Con esta información, e de acordó coas sedes de pesáxe e co oficial encargado, estableceránse unhas franxas horarias determinadas para cada clube.

O acceso á pesaxe so se permite con DNI e resultado do test negativo, e no momento que sexa autorizado, debendo agardar no exterior da sede no suposto que permaneza no interior algún deportista doutro clube.

O acceso á zona de pesaxe será individual e con todas as medidas habituais de seguridade, toma de temperatura, desinfección, distancia, mascarilla, e está prohibido compartir comida ou bebida a saída.

Na sede de pesaxe deberá haber, ademáis de xel hidroalcohólico, un sprai desinfectante e papel para que cada deportista desinfecte a báscula despois da pesaxe, e unha papeleira para tirar o papel.

 

 • COMPETICIÓN.

Como normas xeráis establécense as seguintes:

 

 • Farase un control de accesos coa correspondente acreditación de xeito que se poida trazar unha trazabilidade dos asistentes controlando deste xeito o tempo que permanecen na instalación e con quen coinciden no interior durante a súa estancia.
 • Ventilarase a instalación durante 30 minutos antes de comezar e ó remtar cada unha das xornadas.
 • Será controlado o aforo dos vestuarios. Non se pode sacar a mascarilla no interior dos mesmos.
 • En todo momento se debe de manter a distancia de seguridade de 1,5 metros nos catro sentidos excepto durante o combate como é obvio.
 • Incorporarase un apartado de avaliación de risco covid19 para eventos e actividades multitudinarias que elaborará o correspondente informe da actividade ó que se xuntarán os test covid19 dos asistentes durante o prazo estipulado de trinta días.

 

Normas de carácter particular para os distintos participantes no evento:

 

COACH E DEPORTISTAS
ANTES DURANTE DESPOIS
DESPRAZAMENTOS: PREFERIBLEMENTE ENTRE CONVIVINTES. SI NON FORA POSIBLE NON MÁIS DE 4 PERSOAS POR VEHÍCULO, EMPREGANDO MASCARILLA FFP 2 EN TODO MOMENTO E COAS VENTANILLAS LIXEIRAMENTE ABERTAS.

 

ACCESO: SO PODEN ACCEDER @S DEPORTISTAS QUE COMPITEN NESA SESIÓN.

O ACCESO SERÁ POR UNHA PORTA POSTERIOR DO PAVILLÓN. HABERÁ VOLUNTAR@S PARA INDICAR A ZONA DE ACCESO.

TOMA DE TEMPERATURA E DESINFECCIÓN DE MANS E PÉS.

@S DEPORTISTAS DEBERÁN PRESENTARSE Á HORA INDICADA, COA CREDENCIAL CORRESPONDENTE.

 

OS VESTIARIOS SOAMENTE SE PODERÁN EMPREGAR PARA CAMBIARSE – NON ESTARÁ PERMITIDO EMPREGAR DUCHAS.

CADA DEPORTISTA DEBERÁ DEIXAR OS SEUS OBXECTOS PERSOAIS NUNHA ZONA HABILITADA PARA TAL FIN.

 

O DIRECTOR DE ARBITRAXE E OS COACHES REALIZARÁN A REUNIÓN DE XEITO TELEMÁTICO – VÍDEO CONFERENCIA, O DÍA ANTERIOR, SE FOSE POSIBLE.

SI É NECESARIO, IN SITU, A PRIMEIRA HORA, NA ZONA DE QUECEMENTO, EXPLICARÁSE A NORMATIVA DE NOVO.

 

OS COACHS DEBERÁN EMPREGAR MASCARILLA EN TODO MOMENTO.

 

TANTO DEPORTISTAS COMO COACHS COMPROMÉTENSE, UNHA VEZ REALIZADO O TEST, A NON REALIZAR NINGÚN TIPO DE CONDUCTA QUE POIDERA DERIVAR NUN CONTAXIO.

ZONA DE QUENCEMENTO: HABERÁ UNHA PISTA DE QUECEMENTO PARA CADA CLUBE PARTICIPANTE, MANTENDO AS BURBULLAS, E NON SE PODERÁ SAIR DESA PISTA AGÁS PARA ACCEDER Á ZONA DE COMPETICIÓN.

 

ACCESO Á ZONA DE COMPETICIÓN:  @S DEPORTISTAS SERÁN AVISAD@S POR VOLUNTARIOS CANDO SEXA O MOMENTO DE ACCEDER Á PISTA E SERÁN ACOMPAÑADOS ATA A ZONA DE ACCESO, ONDE RECOLLERÁN O PETO E O CASCO, DEIXANDO ALÍ O SEU D.N.I., PASARÁN O CONTROL POR UN ÁRBITRO E PASARÁN Á ZONA DE ESPERA DO SEU TAPIZ.

 

OS DEPORTISTAS EMPREGARÁN UNHA MASCARILLA POR COMBATE (serán mascarillas quirúrxicas e entregarase unha por combatepara usar. O deportista deberá entrar con unha propia e gardala para volver a sair con ela).

 

OS COACHES DEBERÁN DE TER, POLO MENOS, UNHA MASCARILLA DE REPOSTO.

 

COMPETICIÓN: REALIZARANSE TRES ASALTOS DE UN MINUTO TRINTA SEGUNDOS CON UN MINUTO DE DESCANSO.

UNHA VEZ FINALIZADO CADA COMBATE, @S DEPORTISTAS VOLTARÁN A SÚA ZONA DE QUECEMENTO ACOMPAÑADOS DUN VOLUNTARIO.

UNHA VEZ REMATADO O PESO, A ENTREGA DE MEDALLAS REALIZARASE NO PODIUM SITUADO NA PROPIA PISTA. @S MEDALLISTAS SERÁN ACOMPAÑAD@S DENDE A SUAS ZONAS DE QUECEMENTO ATA O PÓDIUM POR VOLUNTARI@S.

 

EVITARANSE OS SAUDOS CON CONTACTO.

UNHA VEZ REMATADA A PARTICIPACIÓN, @S DEPORTITAS PODERÁN EMPREGAR OS VESTIARIOS PARA CAMBIARSE DE ROUPA (EVITANDO AGLOMERACIÓNS E RESPECTANDO AS MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE).

 

@S DEPORTISTAS ELIMINAD@S PODERÁN ABANDOAR A INSTALACIÓN POLA PORTA PRINCIPAL, OU PODERÁN PERMANECER NAS ZONAS DE QUECEMENTO DO SEU CLUBE ATA O REMATE DA SESIÓN SI FOSE PRECISO.

@S QUE PERDAN EN SEMIFINAIS DEBEN AGARDAR NESA ZONA A QUE REMATE A FINAL DA SÚA CATEGORÍA, XA QUE SERÁN AVISAD@S PARA ACCEDER Ó PÓDIUM.

 

 

 

ÁRBITROS
ANTES DURANTE DESPOIS
DESPRAZAMENTOS: PREFERIBLEMENTE ENTRE CONVIVINTES. SI NON FORA POSIBLE NON MÁIS DE 4 PERSOAS POR VEHÍCULO, EMPREGANDO MASCARILLA FFP 2 EN TODO MOMENTO E COAS VENTANILLAS LIXEIRAMENTE ABERTAS.

 

ACCESO: O ACCESO SERÁ POR UNHA PORTA POSTERIOR DO PAVILLÓN. HABERÁ VOLUNTAR@S PARA INDICAR A ZONA DE ACCESO.

TOMA DE TEMPERATURA E DESINFECCIÓN DE MANS E PÉS.

@S ÁRBITROS DEBERÁN PRESENTARSE Á HORA INDICADA, COA CREDENCIAL CORRESPONDENTE.

 

OS VESTIARIOS SOAMENTE SE PODERÁN EMPREGAR PARA CAMBIARSE – NON ESTARÁ PERMITIDO EMPREGAR DUCHAS.

CADA DEPORTISTA DEBERÁ DEIXAR OS SEUS OBXECTOS PERSOAIS NUNHA ZONA HABILITADA PARA TAL FIN.

 

REUNIÓN: AS INDICACIÓNS DO DIRECTOR DE ARBITRAXE CO EQUIPO ARBITRAL REALIZARANSE DE XEITO TELEMÁTICO O DÍA ANTERIOR.

O DIRECTOR DE ARBITRAXE E OS COACHES REALIZARÁN A REUNIÓN DE XEITO TELEMÁTICO – VÍDEO CONFERENCIA, PREFERIBLEMENTE O DÍA ANTERIOR Á COMPETICIÓN.

 

@S ÁRBITROS DEBERÁN EMPREGAR MASCARILLA EN TODO MOMENTO.

 

@S ÁRBITROS COMPROMÉTENSE, UNHA VEZ REALIZADO O TEST, A NON REALIZAR NINGÚN TIPO DE CONDUCTA QUE POIDERA DERIVAR NUN CONTAXIO.

OS ARBITROS EMPREGARÁN MASCARILLA EN TODO O MOMENTO QUE DURE A COMPETICIÓN E LUBAS NO CASO DO ÁRBITRO CENTRAL (serán proporcionadas pola organización).

 

DEBERÁ DE HABER UNHA CAIXA DE LUBAS, UNHA DE MASCARILLAS E XEL HIDROALCÓHOLICO EN CADA MESA DE ARBITRAXE. ADEMÁIS TAMÉN HABERÁ LÍQUIDO DESINFECTACTE E PAPEL PARA LIMPIAR AS TARXETAS DE VIDEO REPLAY.

 

ASALTOS: REALIZARANSE TRES ASALTOS DE UN MINUTO TRINTA SEGUNDOS CON UN MINUTO DE DESCANSO.

 

EVITARÁNSE OS SAÚDOS CON CONTACTO E NA MEDIDA DO POSIBLE EVITAR TOCAR @S DEPORTISTAS.

 

CADA BOTELLÍN DE AUGA TERÁ O NOME DE CADA ÁRBITRO E SERÁ ENTREGADO POLA ORGANIZACIÓN CANDO ESTES CHEGUEN Á INSTALACIÓN.

OS ÁRBITROS PODERÁN EMPREGAR OS VESTIARIOS PARA CAMBIARSE DE ROUPA (EVITANDO AGLOMERACIÓNS E RESPECTANDO AS MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE).

 

DEBERÁN MANTER AS MEDIDAS DE SEGURIDADE NA MEDIDA DAS POSIBILIDADES Á HORA DE COMER, ENTRE AS DÚAS SESIÓNS.

VOLUNTARI@S
ANTES DURANTE DESPOIS
TOD@S @S VOLUNTARI@S DEBERÁN PASAR TEST DE ANTÍXENOS IGUAL QUE DEPORTISTAS, COACH E ÁRBITROS.

 

ACCESO: POLA PORTA POSTERIOR DO PAVILLÓN.

TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCIÓN DE MANS E PÉS.

OS VOLUNTARIOS DEBERÁN PRESENTARSE Á HORA INDICADA, COA CREDENCIAL CORRESPONDENTE.

 

OS VESTIARIOS SOAMENTE SE PODERÁN EMPREGAR PARA CAMBIARSE – NON ESTARÁ PERMITIDO EMPREGAR DUCHAS.

 

@S VOLUNARI@S IRÁN IDENTIFICADOS CON PRENDAS IDENTIFICATIVAS.

 

AS FUNCIÓNS DE CADA VOLUNTARIO ESTARÁN PREDETERMINADAS E EXPLICADAS CON ANTERIORIDADE POLO COORDINADOR.

FUNCIÓNS DOS VOLUNTARIOS:

1.       ORIENTACIÓN: DENDE A ENTRADA PRINCIPAL ATA A ZONA DE ACCESO, QUE SERÁ POR UNHA ENTRADA POSTERIOR.

2.       CONTROL DE ACCESOS: DEPORTISTAS, COACHS, MÉDICO, PERSOAL DE MESA, DEBERÁN CONTROLAR AS ACREDITACIÓNS, TEMPERATURA, E DESINFECCIÓNS, DEIXANDO REXISTRO DAS MEDICIÓNS.

3.       TRASLADOS INTERNOS: ACOMPAÑARÁN @S DEPORTISTAS CADA VEZ QUE TEÑAN QUE DESPLAZARSE DENDE A ZONA DE QUECEMENTO ATA A PISTA DE COMPETICIÓN OU VICEVERSA.

4.       MESAS DE MATERIAL: ENTREGARÁN O MATERIAL ELECTRÓNICO NUNHA MESA COA TALLA E COR SOLICITADA POR CADA DEPORTISTA E RECEPCIONARÁN DITO MATERIAL TRAS O SEU USO NOUTRA MESA PARALELA ONDE PROCEDERÁN A SÚA DESINFECCIÓN (baixo a supervisión do encargado de material da FGT).

CONTROL DA NORMATIVA: SERÁN OS RESPONSABLES DE VIXIAR O CUMPRIMENTO DA NORMATIVA NA ZONA DE QUECEMENTO E NO ACCESO ÓS VESTIARIOS.

5.       CONTROL DA ZONA DE COMPETICIÓN: SERÁN AS RESPONSABLES DE QUE A ZONA DE COMPETICIÓN ESTÉ TOTALMENTE DESPEXADA E DE ESTAR ATENTOS PARA A CHAMADA D@S SEGUINTES DEPORTISTAS EN PARTICIPAR.

6.       MESA: SERÁ A ENCARGADA DE APOIAR A PERSOA DE MESA DA FGT, E DE RECIBIR CALQUEIRA DUDA, NECESIDADE OU SUXERENCIA.

UNHA VEZ DESMONTADO E RECOLLETITO TODO O MATERIAL, TODO O MATERIAL COVID19 SERÁ ELIMINADO.

 

DEBERÁN MANTER AS MEDIDAS DE SEGURIDADE NA MEDIDA DAS POSIBILIDADES Á HORA DE COMER, ENTRE AS DÚAS SESIÓNS.

 

MÉDICO
ANTES DURANTE DESPOIS
DESPRAZAMENTOS: REALIZARASE NO VEHÍCULO PARTICULAR, SI COMPARTIRA VEHÍCULO CON OUTRA PERSOA DEBERÁN CUMPRIR COA NOSMAS DE SEGURIDADE E HIXIENE.

 

ACCESO: O ACCESO SERÁ POR UNHA PORTA POSTERIOR DO PAVILLÓN. HABERÁ VOLUNTAR@S PARA INDICAR A ZONA DE ACCESO.

TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCIÓN DE MANS E PÉS.

O MÉDICO DEBERÁ PRESENTARSE Á HORA INDICADA, COA CREDENCIAL CORRESPONDENTE.

 

OS VESTIARIOS SOAMENTE SE PODERÁN EMPREGAR PARA CAMBIARSE – NON ESTARÁ PERMITIDO EMPREGAR DUCHAS.

 

O MÉDICO DISPORÁ DUNHA ZONA PARA ATENDER @S LESIONAD@S.

 

DO MESMO XEITO, O PERSOAL DE AMBULANCIA OU PROTECCIÓN CIVIL, DEBERÁ ESTAR NO SEU LUGAR DELIMITADO PRÓXIMO A ZONA MÉDICA.

O MÉDICO EMPREGARÁ MASCARILLA E LUBAS EN TODO O MOMENTO QUE DURE A COMPETICIÓN.

 

ATENDERÁ AS CHAMADAS DO ÁRBITRO CENTRAL PARA ATENDER UNHA URXENCIA.

O MÉDICO PODERÁ EMPREGAR OS VESTIARIOS PARA CAMBIARSE DE ROUPA (EVITANDO AGLOMERACIÓNS E RESPECTANDO AS MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE).

 

DEBERÁ MANTER AS MEDIDAS DE SEGURIDADE NA MEDIDA DAS POSIBILIDADES Á HORA DE COMER, ENTRE AS DÚAS SESIÓNS.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email