LIÑA I: desenvolvemento de actividades deportivas

LIÑA II: medidas de seguridad e prevención COVID-19

Hoxe, venres 20 de agosto, publicouse no Diario Oficial de Galicia a RESOLUCIÓN coas listaxes definitivas de entidades beneficiarias das subvencións para actividades deportivas e medidas COVID (procedemento PR945C), así como as solicitudes denegadas por non acadar a puntuación mínima, e as inadmitidas e desistidas da súa petición.

Os beneficiarios poden solicitar o cobro da axuda e achegar a documentación xustificativa a través da sede electrónica a partir de mañá sábado 21 de agosto.

Recoméndase ler a “GUÍA” que está dispoñible xunto coa Resolución de beneficiarios no seguinte enlace:

https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/pr945c-subvencions-clubs-actividade-e-covid-resolucion-definitiva-de-beneficiarios-e-solicitudes-denegadas-e-inadmitidas

▶ GUÍA para solicitar o cobro e xustificar a subvención

▶ Prazo: 21.08.2021 a 20.09.2021

▶ Sede electrónica: anexos asociados PR945C (documentación fase de xustificación)

Print Friendly, PDF & Email